1. “Abd” kelimesi ne manaya geliyor?

Sevgili kardeşlerim, bir itikat dersinde daha sizlerle birlikteyiz. Konumuz miraç

Önce isra ve miraç kavramlarının, manasını hatırlayalım:

Efendimiz (asm)’ın Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya, bir gece yürüyüşüyle götürülmesine “isra” denir. Oradan göklere çıkarılmasına da “miraç” denir.

İsra ve miraç kavramları farklı olsa  da günlük kullanımda “miraç” denildiğinde, her iki olay birlikte kastedilir.

Alimlerimiz şöyle der: Miraç üç bölümden meydana gelir:

  1. Hz. Peygamber (asm)’ın Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesidir. Bu, ayetle sabit olduğundan dolayı, bunu inkâr eden kâfir olur.
  2. Peygamberimiz (asm)’ın göklere, yüksek makamlara ve sidretü-l müntehaya çıkmasıdır. Bu, hadis-i meşhur ile sabittir. Bunu inkâr eden ehl-i dalalet olur. Hadis-i meşhur, her tabakada, en az üç ravisi bulunan hadislerdir.
  3. Peygamberimiz (asm)’ın imkan ile vücup ortasına girmesi, Arş’ı, Kürsü’yü, cennet ve cehennemi müşahede etmesidir. Bu, hadis-i ahad ile sabittir. Bunu inkâr eden ehl-i bid’a olur. Hadis-i ahad, herhangi bir tabakada, tek bir ravisi bulunan hadistir.

Bizler bu eserde, Efendimiz (asm)’ın miraçta gördüklerine ve seyahatinin teferruatına girmeyeceğiz. Zaten bunun bir kısmını biliyorsunuz ve çokça dinlemişsinizdir. Seyahatin detayını öğrenmek isteyen, başta Buhari ve Müslim olmak üzere, hadis kaynaklarına müracaat edebilirler.

Bizim bu eserdeki odak noktamız, miracın bedenle olduğu meselesidir. Maalesef bazı kimseler, miracın uykuda gerçekleştiğini söylemektedirler. Bizler bu eserde inşallah, miracın bedenle olduğunu, kati bir surette ispat edeceğiz.

Sözü uzatmadan, hemen meselenin, Birinci delilini işleyelim:

Miracın bedenle olduğuna Birinci delil, isra seyahatinin anlatıldığı, İsra suresinin 1. ayetidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş:

سُبْحَانَ الَّذِي O zatı tesbih ve tenzih ederiz ki    أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً bir gece kulunu yürüttü  مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى  Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya…

İsra seyahatinin anlatıldığı bu ayette,  أَسْرَى بِعَبْدِهِ  denilerek “abd” ifadesi kullanılmıştır.  “Abd” kelimesi, ruh ve bedenin toplamından ibarettir ve Kur’an’da geçtiği bütün yerlerde, ruh ve beden bütünlüğünü ifade etmiştir. Mesela:

 أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى  Namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü? ayetindeki “abd” kelimesiyle, beden ve ruh bütünlüğü kastedilmiş; sadece beden veya sadece ruh kastedilmemiştir.

Yine Hz. Nuh hakkında şöyle buyurulmuş:

   اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا  Şüphesiz O, şükreden bir kuldu.

Bu ayetteki “abd” kelimesiyle, yine beden ve ruh bütünlüğü kastedilmiş; sadece Hz. Nuh’un ruhu veya sadece bedeni kastedilmemiştir.

Hz. Musa’nın seyahatinin anlatıldığı ayette şöyle buyrulmuş:

  فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا  Kullarımızdan bir kulu buldular.

Bu ayette bahsedilen kul, Hz. Hızır’dır. Ona “abd” denilmiş ve bu ifadeyle, O’nun ben ve ruh bütünlüğüne kastedilmiş. Sadece ruhu veya bedeni kastedilmemiş.

Yine Allah Teâlâ, Hz. Davud ve Hz. Süleyman hakkında,  نِعْمَ الْعَبْدُ ne güzel kuldur, buyurmuş. Bununla da onların ne sadece ruhunu, ne de bedenini kastetmiş. “Abd” kelimesiyle, ruh ve beden birlikteliğinden oluşan, insaniyetlerini kastetmiş.

Misalleri çoğaltmak ve onlarca misal vermek mümkündür ki, Kur’an’daki bütün “abd” kelimeleriyle, beden ve ruh bütünlüğü kastedilmiştir. Kur’an’daki hiçbir “abd” kelimesiyle, sadece ruh kastedilmemiştir.

O halde, İsra seyahatinin anlatıldığı ayet-i kerimedeki “abd” kelimesiyle de beden ve ruh bütünlüğü kastedilmiş olmalıdır. Bu da isra seyahatinin, beden ve ruhla birlikte yapıldığını ispat etmektedir. Eğer isra bedenle olmayıp, sadece ruhla olsaydı, Allah Teâlâ:

 أَسْرَى بِعَبْدِهِ “Kulunu yürüttü.” demez,  أَسْرَى بِرُوحِ عَبْدِهِ  “Kulunun ruhunu yürüttü.” derdi. Ama böyle dememiş, أَسْرَى بِعَبْدِهِ demiş. Madem Allah böyle demiş, o halde isra seyahati, bedenle olmuştur. Bunu inkâr etmek, Kur’an’ın lafzını inkâr etmektir.

Birinci delili burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde, meselemizin İkinci delilini işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah’a emanet olun.

(126 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir