a
Ana SayfaAdak1. Adakta bulunmanın hükmü nedir?

1. Adakta bulunmanın hükmü nedir?

Allahu Teâlâ’nın rızası için, ibadet hükmündeki bazı şeyleri adamak güzeldir ve sevaba açılan bir yoldur. “Nezrim olsun yarın oruç tutayım.” veya “Fakire şu kadar para vereyim.” demek gibi.

Kişi, terk edilmesi caiz olan ve maksat olarak gözetilen bir ibadetle Allah’ın rızasını ve sevabını arzulayabilir. Adakta bulunmak, adanılan şeyi yerine getirmeyi vacip kıldığı için, nefsi belirli bir ibadeti yapmaya mecbur eder. Bununla da adakta bulunan kimsenin maksadı gerçekleşir; nafile bir ibadeti eda etme hususunda kuvvet bulur.

Fakat dünyalık bir menfaat sağlamak için yapılacak adaklar makbul değildir ve mekruhtur. “Falan işim olursa üç gün oruç tutayım.” veya “İşlerim yoluna girerse fakire para vereyim.” demek gibi.

Bu adaklar ibadette ve taatlerde aranan ihlasa aykırıdır. Bununla beraber, bu adaklara da riayet edilmesi gerekir. Çünkü hangi maksatla yapılırsa yapılsın, adak yapan, Cenab-ı Hak ile sözleşme yapmış gibidir. Yapılan adağa vefa gösterilmesi ve sözün yerine getirilmesi bu sözleşmenin bir gereğidir.

(Vehbe Zuhaylî, IV, 233; Ömer Nasuhi Bilmen, 326, Madde 233)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin