a
Ana SayfaAv1. Avlanmanın hükmü nedir?

1. Avlanmanın hükmü nedir?

Avlanmak icma ile mübahtır.

Mübah: Ne sevap ne de günah olan işlerdir.

Yenilmesi helal olan ve olmayan hayvanların karada ve denizde avlanması mübahtır. Şu kadar var ki yenilmesi helal olan hayvanlar etinden ve diğer kısımlarından faydalanmak için avlanır. Yenilmesi helal olmayan hayvanlar ise derisinden, kılından ve kemiğinden faydalanmak ya da onlardan gelebilecek bir eziyet ve zararı önlemek için avlanır.

Eğer avlanılan hayvan şer’an yenilen bir hayvan ise onu yemek caizdir. Av, yenilen şeylerin en faziletlisidir. Çünkü helalliğinde hiç bir şüphe yoktur.

Vakit geçirmek ve eğlenmek maksadıyla avlanmak ise mekruhtur. Çünkü bu abes bir iştir. Bu hususta Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

— Can taşıyan hiç bir şeyi nişangâh edinmeyiniz. (Buhâri, Sahih, Zebâih 25; Müslim, Sahih, Sayd 58; Ebû Dâvud, Sünen, Edâhî 11; Nesâi, Sünen, Dahâyâ 79)

Başka bir hadis-i şerif de şöyledir:

— Kim boş yere bir kuş öldürecek olursa, o kuş kıyamet günü yüce Allah’ın huzuruna gelerek yüksek sesle şöyle der: Rabbim! Filan kişi beni gereksiz yere öldürdü; herhangi bir fayda için öldürmedi. (İmam Şafîi, Ahmed b. Hanbel, Nesâi ve İbni Hibban rivayet etmişlerdir. Neylü’l-Evtar, VIII, 137 vd.)

(ed-Dürrü’l-Muhtar, V, 328; Tebyînu’l-Hakaik, VI, 50; Vehbe Zuhaylî, IV, 469-470, 488)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin