a
Ana SayfaBirinci Söz1. Bismillah her hayrın başıdır.

1. Bismillah her hayrın başıdır.

Cenab-ı Hakk’ın havli ve inayetiyle 1. Söz isimli eserin mütalaasına başlıyoruz. Cenab-ı Mevla hacmi küçük, manası ise büyük olan bu eserden istifadeyi cümlemize nasip etsin. Âmin.

Üstadımız 1. Söz’e şöyle başlıyor:

Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. (1. Söz)

Kur’an okumaktan tutun abdest almaya, duaya başlamadan tutun cihada çıkmaya, bir ilmi tahsil etmekten tutun sadaka vermeye kadar, her hayırlı işe Besmele ile başlanır. Besmele âdeta bütün hayırların tacıdır ve bereketidir. Hatta besmele sadece hayırların başı değil; su içmek, yemek yemek, elbise giymek, evden dışarı çıkmak gibi her mübah işin dahi başıdır. Efendimiz (a.s.m.) bunlar gibi mübah işlere dahi Besmele ile başlamış ve bizlere Besmele ile başlamamızı nasihat etmiştir.

Bismillah sadece hayırların başı olup asla haram ve günahların başı değildir. Haram bir işe Besmele ile başlansa küfre girilir. Mesela içki içerken, kumar oynarken ya da bunlar gibi bir günahı işlenirken Bismillah denilse, o anda imandan çıkılmış ve küfre girilmiş olur.

Bu makamda Besmele hakkındaki bazı hadis-i şerifleri nakletmek Besleme’nin kıymetini anlamamız hususunda bizlere yardımcı olacaktır:

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) Beslemesiz başlanan işler hakkında şöyle buyurmuştur:

— Besmelesiz her iş güdüktür. (Ebû Dâvud, Edeb, 21)

Yani Besmele ile başlanmayan her iş yarımdır ve tamamlanmamıştır. Dolayısıyla Besmele her hayrın başı olduğu gibi, aynı zamanda her hayrın da tamamlayıcısıdır.

İbni Ömer (r.a.) Hazretlerinden nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

— Cibril-i Emin bana vahiy getirdiği zaman ilk önce   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ  derdi. (Darekudnî, I, 305, No: 13)

Hz. Enes (r.a.)’dan rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

— Her kim kendisinde Besmele bulunan bir kâğıdı çiğnenmesin diye hürmetle yerden kaldırırsa, Allahu Teâlâ katında sıddıklardan (en sadık kullardan) yazılır. Anne babası kâfir de olsalar azapları hafifletilir. (Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, I, 29)

Ümeyye İbni Mahşiyy (r.a.) şöyle demiştir:

— Resulullah (a.s.m.) otururken bir adam Besmele çekmeden yemek yiyordu. Yemeğini yemiş, geriye tek lokması kalmıştı. Onu ağzına kaldırırken, “Bismillahi evvelehû ve âhirahû.” dedi. Bunun üzerine Resulullah (a.s.m.) güldü ve şöyle buyurdu: “Şeytan onunla birlikte yemeye devam etti. Ne zaman ki Allah’ın ismini zikretti, karnındakileri hep kustu!” (Ebû Dâvud, Et’ime 16, (3786))

Besmelenin kıymetine dair âlimler de çok sözler söylemişlerdir. Birkaçını nakledelim:

Hz. Aişe (r.a.) şöyle demiştir:

— Her kim şüphesiz inanarak Besmele-i Şerife’yi okursa, dağlar onunla beraber tesbih eder. Ancak dağların bu tesbihi duyulmaz. (Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, I, 26)

İbni Mesud Hazretleri (r.a.) şöyle demiştir:

— Besmele on dokuz harftir. Her kim kendisini cehennemim on dokuz zebanisinden kurtarmak istiyorsa Besmele okusun. Zira Allahu Teâlâ Besleme’nin her bir harfini cehennemin meleklerine karşı ona bir kalkan yapar. (Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, I, 26)

Safvan İbni Selim Hazretleri (r.a.) şöyle demiştir:

— Cinler insanların eşya ve elbiselerini kullanırlar. Sizden hanginiz bir elbise alır veya koyarsa Besmele çeksin. Zira Besmele Allah’ın mührüdür. (Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, I, 26)

Cabir İbni Abdullah’tan (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir:

— Besmele-i Şerif  inince bulut doğuya kaçtı, rüzgâr sakin oldu, deniz dalgalandı ve bütün hayvanlar kulak verdiler. Şeytanlara da semadan taşlar yağdı. Allahu Teâlâ Besmele hangi şeyin üzerine okunursa muhakkak o şeyde bereket yaratacağına dair izzet ve celaline yemin etti. (Süyûtî, ed-Dürrü’l-Mensûr, I, 26)

Sözü daha uzatmaya gerek yok. Görüldüğü gibi, Besmele her hayrın başıdır ve her hayrın tamamlayıcısıdır. Hatta her kim mübah bir işe başlarken Besmele çekerse, o mübah iş de o Besleme’nin hürmetine hayra ve sevaba döner.

Üstad Hazretleri dedi ki:

Biz dahi başta ona başlarız. (1. Söz)

Demek, 1. Söz Besmele’nin bir mana tefsiridir. “Ona başlarız.” demek, “Onun manasını izaha başlarız.” demektir. Üstadımız gerçekten de bu 1. Söz’de Besmele’yi emsalsiz bir şekilde tefsir ediyor. Devam eden derslerde -inşallah- bunu hakka’l-yakin göreceğiz.

Bu dersimizde şu cümleyi mütalaa ettik:

Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. (1. Söz)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin