1. Ehl-i fetret kimdir ve ehl-i fetret Allah’a iman ve amelle mükellef midir?

Ehl-i fetret: İki peygamber arasında yaşamış ve bunlardan birine ulaşamamış kişidir. Bu kişinin amelle mükellef olmadığı hususunda ittifak vardır. Çünkü namaz, oruç, hac ve bunlar gibi bir amelle mükellef olabilmek için bir peygamberin irşadına ve o ameli öğretmesine ihtiyaç vardır. Ehl-i fetret bir peygambere ulaşamadığı için amelle mükellef olmaz.

— Peki, Allah’ı bilmekle mükellef midir?

Bu hususta ihtilaf vardır. Malumunuz Ehl-i sünnet, amelde dört mezhep ve itikatta iki mezhepten oluşur. İtikadi mezhepler Eşari ve Maturidi mezhepleridir. İmam Eşari Hazretlerine göre, ehl-i fetret Allah’ı bilmekle de mükellef değildir. İmam Maturidi ise Allah’ı bilmekle mükellef olduğunu söylemiştir.

İmam Maturidi der ki:

— Allah ona akıl vermiş ve bu âlemi varlığının nişanlarıyla doldurmuştur. Kişi bir peygambere yetişemese de aklıyla Allah’ı bulabilir ve bulmakla yükümlüdür.

İmam Eşari’ye göre ise akıl tek başına Allah’ı bulamaz.

— Peki, biz hangi görüşü kabul edeceğiz?

Biz iki görüşü de bilip işin hakikatini Allah’ın ilmine havale edeceğiz. Hz. Musa gibi, Allah’a teslim olacağız. Hz. Musa Firavun’u hakka davet ettiğinde, Firavun şöyle demiştir:

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى  Firavun dedi ki: Öyle ise (putlara tapan) önceki nesillerin hâli ne olacak?  قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِى كِتَابٍ  Hz. Musa dedi ki: Onların ilmi Rabbimin katında bir kitaptadır.    لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى  Rabbim ne şaşırır ne de unutur. (Tâhâ 51-52)

Biraz da Hz. Musa gibi olmak lazım. Hz. Musa Firavun’un: “Önceki nesillerin hâli ne olacak?” sorusuna bizim gibi cevap vermiyor. Sebebi Allah’ın adaletine olan teslimiyeti. Ne olacaksa olacak, olan da adalet ve hak olacak. İşte bu cevap kâmil bir imanın neticesidir.

Bizler ise her şeyin tek ve net cevabını istiyoruz. Hâlbuki Allahû Teâlâ her şeyi açık bir şekilde beyan etmemiştir. Bazı meseleler açıktır, bazı meseleler kapalıdır. Ehl-i fetretin amelle mükellef olmadığını Rabbimiz açıkça beyan etmiş. Bu sebeple de bu meselede ihtilaf olmamış, ittifak olmuş. Ama imanla mükellef olup olmadığını açıkça beyan etmemiş. Eldeki delillerden İmam Eşari imanla da mükellef olmadığını, İmam Maturidi ise imanla mükellef olduğunu çıkarmış. Sonra da işin doğrusunu Allah’ın ilmine havale etmişler.

İmam Eşari mi isabet etmiş yoksa İmam Maturudi mi isabet etmiş, ahirette ortaya çıkacaktır. Zaten âlimler hükmü açık olmayan bir mesele hakkında Kur’an ve sünnetten hüküm çıkarmışlar, sonra işin hakikatini Allah’a havale ederek, “En doğrusunu Allah bilir.” demişler. Ehl-i fetretin imanla mükellef olup olmadığını da en iyi Allah bilir. Biz iki hükmü de beyan ettik.

(15 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir