a
Ana SayfaHac1. Hac mı üstündür yoksa cihad mı?

1. Hac mı üstündür yoksa cihad mı?

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) hadis-i şeriflerinde bazen cihadın, bazen haccın, bazen namazın, bazen Kur’an okumanın ve bazen de başka bir ibadetin en faziletli ibadet olduğunu beyan buyurmuştur.

Âlimler bu farklı beyanların arasını şöyle cemetmişlerdir:

En üstün ibadet kişiden kişiye göre değişir. Peygamberimiz (a.s.m.)’a bir kişi gelerek, “En üstün ibadet nedir?” diye sorduğunda, Peygamberimiz (a.s.m.) o kişinin durumunu göz önüne alır ve öyle cevap verirdi.

– Eğer o kişinin fıtratı cihada uygunsa, Peygamberimiz (a.s.m.) “En üstün ibadet cihattır.” buyururdu.

– Eğer fıtratı zikre uygunsa, “En üstün ibadet zikirdir.” buyururdu.

– Eğer zengin olup fıtratı sadaka vermeye uygunsa, “En üstün ibadet sadakadır.” buyururdu.

– Eğer hafız olup fıtratı Kur’an okumaya uygunsa, “En üstün ibadet Kur’an okumaktır.” buyururdu. Ve hakeza…

Demek, en faziletli ibadet kişiden kişiye göre değişmektedir. Birisine en faziletli amel cihad olurken, bir başkasına hac, daha başkasına Kur’an okumak olabilmektedir.

Bu hususta İmam Şekvânî Hazretleri şöyle der:

— Söz konusu üstünlük muhatabın durumuna göre değişir. Eğer muhatap savaşta etkili ve düşmana karşı güçlü biriyse, ona “Amellerin en üstünü cihattır.” denmiştir. Şayet mal varlığı olan biriyse, “Amellerin en üstünü sadakadır.” cevabını almıştır. İşte böylece muhatapların farklı durumlarına göre farklı cevaplar verilmiştir.

Tabii işin ihlas cihetini de unutmamak gerekir. Zerre miskal ihlaslı amel tonlarla ihlassız amel üstün gelir!

(Vehbe Zuhaylî, III, 404-405)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin