a
Ana Sayfaİtikâf1. İtikâfın tanımı ve hükmü nedir?

1. İtikâfın tanımı ve hükmü nedir?

İtikâf sözlük anlamıyla “Bir şeye devam etmek, bir şeyden ayrılmamak” manasındadır. Bir şeye devam eden kimseye de mu’tekif (itikâf yapan) denir.

Istılahî manası ise: Bir mescitte veya mescid hükmündeki bir yerde itikâf niyeti ile durmaktan ibarettir.

İtikâf üç türlüdür: Vacip olan itikâf, sünnet-i müekkede olan itikâf, müstehap olan itikâf.

1. Vacip olan itikâf: Adanan itikâftır. Mesela “Allah için bir gün itikâfa girmek borcum olsun.” gibi bir söz söylense, bu, vacip olan bir itikâftır. Kişinin bu itikâfa girmesi vacip olur.

2. Sünnet-i müekkede olan itikâf: Ramazanın son on gününde girilen itikâftır. Bu itikâf farz-ı kifâye yoluyla sünnet-i müekkededir. Peygamberimiz (a.s.m.) vefatına kadar ramazanın son on gününde hep itikâfa girmiştir.

Bu itikâfın hükmü cenaze namazı gibidir. Nasıl ki bir kişinin, cenaze namazını kılmasıyla diğerlerinin üzerinden bu mesuliyet düşer; aynen bunun gibi, bir beldede bir kişinin bu itikâfa girmesiyle diğerlerinden mesuliyet düşer. Eğer bir beldede hiç kimse bu itikâfa girmezse bütün belde halkı bundan sorumlu olur.

3. Müstehap olan itikâf: Ramazanın son on günü dışında herhangi bir vakitte yapılan ve adanmış olmayan itikâftır. Mesela mescide girerken itikâfa niyet etmek gibi. Müstehap itikâfın en azı kısa bir müddettir. Hatta fetva verilen görüşe göre, mescitte yürürken bile olur.

(ed-Dürrü’l-Muhtar, II, 177; Merâkı’l-Felah; 118; Fethu’l-Kadir, II, 105)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin