a
Ana SayfaKurban1. Kurban kesmenin hükmü nedir?

1. Kurban kesmenin hükmü nedir?

Kurban kesmenin hükmü hakkında Hanefi mezhebinde iki görüş vardır:

İmam-ı Azam Hazretlerine göre, kurban kesmek vaciptir ve terki tahrimen (harama yakın) mekruhtur.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise kurban kesmek sünnet-i müekkededir ve terki tenzihen (haramdan uzak) mekruhtur.

Şu noktaya dikkat çekmek istiyoruz:

Kurban kesmenin ibadet olduğu hususunda bir ihtilaf yoktur. İhtilaf, hükmünün vacip mi yoksa sünnet mi olduğundadır. Bazıları “sünnet” hükmünü duyunca işi küçümseyip, “Kesmesek de olurmuş.” diye düşünebilir. Böyle düşünenler olabilir diye bir hadis-i şerifi nakletmek istiyoruz. Peygamber Efendimiz (a.s.m.) kurban kesme hususunda şöyle buyurmuştur:

— Kim genişlik ve imkân bulur da kurban kesmezse bizim namazgâhımıza yaklaşmasın. (Neylü’l-Evtar, V, 108)

(Tekmiletü Fethi’l-Kadir, VIII, 67; el-Lübab, III, 232; Tebyînü’l-Hakâik, VI, 2; el-Bedâyi, V, 62)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin