a
Ana SayfaFikir Sofrası2. Sanatlı bir eser bir sanatkârı iktiza eder

2. Sanatlı bir eser bir sanatkârı iktiza eder

— Bir odaya biraz tahta, bir keser ve bir miktar çivi koysak ve onları bin sene baş başa bıraksak, acaba bu müddet zarfında bir masanın oluşması mümkün müdür?

Elbette mümkün değildir.

Sebebi ise şudur: Masanın sanatkârında bulunması gereken sıfatlar keser, tahta ve çivide bulunmamaktadır.

Mesela masayı yapan zatın hayat sahibi olması gerekir. Zira hayatı olmayanın bir eseri vücuda getirmesi mümkün değildir. Ölü bir insanın kitap yazdığını şimdiye kadar kimse iddia etmemiştir.

Yine masayı yapan ustasın ilim sahibi olması gerekir. Marangozluk ilmini bilmeyen masayı yapamaz.

Ayrıca kudret sahibi olmalıdır. Zira ustanın hayatı olsa, ilmi de bulunsa fakat kuvveti olmasa, mesela felçli olsa masayı yapması mümkün değildir.

Bu sıfatlardan başka irade sıfatının da bulunması gerekir. Çünkü masa yok iken var olmuştur. Bu durumda, masanın varlığını yokluğuna tercih eden irade sahibi bir ustanın olması gerekir.

Sözün özü: Sanatla yapılmış bir masa hayat sahibi, ilim sahibi, kudret sahibi ve irade sahibi bir ustanın varlığını ispat eder. Bu sıfatları taşımayanın masayı yapabilmesi mümkün değildir.

Hâlbuki ne tahta, ne keser, ne de çiviler bu sıfatlara sahip değildir. Bu hâl de ispat eder ki: Bir usta olmadıkça masanın vücuda gelmesi mümkün değildir.

Aynen bunun gibi, kâinattaki her bir şey de böyle antika bir sanat eseridir. Bir sineğin kanadı dahi misalimizdeki masadan daha sanatlıdır. Elbette bu harikulade sanat eserlerinin hayatsız, ilimsiz, kudretsiz, iradesiz sebeplerden teşekkül etmesi mümkün değildir.

Ateistlerin şu varlıklara fail olarak gösterdikleri hava, toprak, su ve ateş gibi sebepler bu sıfatlardan yoksundur. Bu yoksunluk da ispat eder ki: Kâinat tezgâhında dokunan şu sanatlı eserlerin sanatkârı nihayetsiz ilim, kudret, irade ve hayat sahibi olan Allahu Teâlâ’dır. Âmenna ve saddeknâ.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin