a
Ana SayfaŞefaat1. Şefaat Allah’ın iznine bağlıdır. (Bakara 255)

1. Şefaat Allah’ın iznine bağlıdır. (Bakara 255)

Şefaat: Bir kimsenin suçunu affettirmek ve kendisinden cezayı kaldırmak için o kişi hakkında yapılan bir istektir.

Biraz daha açacak olursak: Ahiret günü bir kısım günahkâr müminlerin affedilmeleri ve itaatkâr müminlerin yüksek mertebelere ulaşmaları için başta Peygamberimiz (a.s.m.) ve diğer büyük zatların Allahu Teâlâ’ya niyaz ve dualarıdır.

Bizlerin inancı olan Ehl-i sünnet itikadına göre, şefaat haktır ve Allah’ın iznine bağlıdır. Şefaatin hak olduğuna dair birinci delilimiz Bakara suresinin 255. ayetidir. Bu ayet-i kerimede şöyle buyrulmuş:

مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ  Allah’ın katında şefaat edecek kimdir?  اِلاَّ بِإِذْنِهِ  O’nun izniyle olması müstesna.

Manaya bir daha dikkat edelim: O’nun -yani Allah’ın- izniyle olması müstesna, Allah katında kim şefaat edebilir?

Şimdi bu ayet-i kerime üzerinde biraz tahlil yapalım:

Ayetin başı olan  مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ  “Allah’ın katında şefaat edecek kimdir?” ifadesi, “O’nun katında şefaat edecek hiç kimse yoktur.” manasındadır.

Daha sonra  اِلاَّ بِإِذْنِهِ  “O’nun izniyle olması müstesna” denilerek, “Şefaat edecek yoktur.” hükmüne bir kayıt konmaktadır. Bu kayıttan anlaşılıyor ki: Allah’ın izni olmadan şefaat edecek yoktur. Şefaat Allah’ın iznini bağlıdır. O’nun izni olursa bir kul başka bir kula şefaat edebilir, izni olmazsa edemez.

Eğer Allah’ın izni şartıyla şefaat olmasaydı,  اِلاَّ بِإِذْنِهِ  “Allah’ın izniyle olması müstesna” ifadesi kullanılmazdı. Madem kullanılmış o hâlde şefaat haktır ve gerçektir. Ayetteki  اِلاَّ بِإِذْنِهِ  ifadesi, Allah’ın izni şartıyla şefaatin hak olduğunu ispat etmektedir.

Bu tahlilden sonra şimdi, şefaati inkâr edenlere deriz ki:

Ayet-i kerimede, “Allah’ın izniyle olması müstesna, Allah katında şefaat edecek kimdir?” buyrulmuş ve apaçık bir surette şefaatin hak olduğu beyan edilmiştir. Şefaat haktır ve Allah’ın iznine bağlıdır. Ayetin reddettiği şey şefaatin kendisi değildir; Allah’ın izni olmadan şefaat edilebileceğidir. Ayet izinsiz şefaati reddeder ve şefaati Allah’ın iznine bağlar.

— Peki, ey şefaati inkar edenler! Sizler bu ayet-i kerimeyi hiç okumuyor musunuz?

— Ayet apaçık bir şekilde şefaatin Allah’ın izniyle var olduğunu söylerken, sizler bu ayete nasıl gözlerinizi kapıyorsunuz?

— Ayetteki  اِلاَّ بِإِذْنِهِ  kaydını görmüyor musunuz? Eğer şefaat yoksa  اِلاَّ بِإِذْنِهِ  ne demek?

اِلاَّ بِإِذْنِهِ  demek, “Allah’ın izniyle şefaat edilir, şefaat Allah’ın iznine bağlıdır.” demektir. Eğer hâlâ şefaati inkâr ediyorsanız mushafınızdan  اِلاَّ بِإِذْنِهِ  ifadesini çıkarın.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin