a
Ana SayfaTeyemmüm1. Teyemmümün farzları nelerdir?

1. Teyemmümün farzları nelerdir?

Teyemmümün farzı ikidir:

1. Niyet etmek: Sadece teyemmüme niyet etmek namaz kılabilmek için yeterli değildir. Alınan teyemmümle namaz kılabilmek için şu üç şeyden birine niyet etmek gerekir:

A. Hadesten taharete yani abdestsizlikten temizlenmeye niyet etmelidir.

B. Namaz kılmaya niyet etmelidir.

C. Ya da cenaze namazı veya tilavet secdesi gibi abdestsiz sahih olmayan bir ibadete niyet etmelidir.

Bu üç şeyden birine niyet etmeksizin alınan teyemmümle namaz kılınmaz.

Kişi şu niyetlerle teyemmüm alsa, bu teyemmümle namaz kılamaz:

– Asıl itibariyle ibadet olmayan mescide girmek veya mushafa dokunmak gibi bir şeye niyet etse,

– Bizatihi maksat gözetilmeyen ezan okumak veya kâmet getirmek gibi bir şeye niyet etse,

– Abdestsiz de sahih olabilen Kur’an okumak gibi bir ibadete niyet etse,

– Ya da kabirleri ziyaret etmek, ölüyü gömmek, selama karşılık vermek ve hayırlı bir iş yapmak niyetiyle teyemmüm etse, böyle bir teyemmümle namaz kılınmaz.

Ancak cünüp kimse Kur’an okumak için niyet ederse, o teyemmümle diğer ibadetleri de yapabilir.

2. Yüz ve elleri -kolların dirseklerine kadar- meshetmek: Yüz ve elleri toprağa iki defa vurmak farzdır. Birincisi yüz için, diğeri ise eller içindir.

Meshin tamamlanması maksadı ile elin ayalarını ve parmakların arasını hilallemek de vaciptir.

(el-Bedâyi, I, 45 vd.; Fethu’l-Kadir, I, 86-89; ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 212; el-Lübab, I, 37; Merâkı’l-Felah, 19-20)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin