a
Ana SayfaYeminler1. Yemin etmenin hükmü nedir?

1. Yemin etmenin hükmü nedir?

Fakihlerin beyanına göre, yemin etmek mübah olmakla birlikte, şanı yüce olan Allahu Teâlâ adına çokça yemin etmek mekruhtur. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

— O çokça yemin eden, aşağılık ve değersiz kişiye itaat etme! (Kalem suresi, 10. ayet)

Bu ayet-i kerimede çokça yemin etmek yerilmektedir. Bu yerilme bunu yapmanın mekruh olmasını iktiza eder. Bu konuda İmam Şafiî Hazretleri şöyle der:

— Yüce Allah’ın adına ne doğru ne de yalan hiç yemin etmiş değilim. (el-Muğni, VIII, 278; el-Mîzân, II, 128)

Şunu da ilave edelim: Eğer yapılan yemin yapılması veya terk edilmesi mübah olan bir iş için olursa, mesela herhangi bir eve girmek, herhangi bir yemeği yemek, bir elbiseyi giymek ve buna benzer şeylere dair olursa, efdal olan kişinin yemininde durması yani yeminini bozmamasıdır. Çünkü yemininde durması ve yeminini bozmaması Allahu Teâlâ’yı tazimin bir  ifadesidir. Hem ayet-i kerimede, “İyice pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayınız.” (Nahl suresi, 91. ayet) buyrulmuştur.

Bununla birlikte, kişinin yeminini bozması ve yemininin kefaretini ödemesi de caizdir.

(Vehbe Zuhaylî, IV, 202, 205)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin