a
Ana SayfaKur'an-ı Kerim10. Âdetli veya lohusa iken tefsir kitaplarına dokunmak caiz midir?

10. Âdetli veya lohusa iken tefsir kitaplarına dokunmak caiz midir?

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre, âdetli veya lohusa kadınların tefsir, hadis ve fıkıh gibi kitaplara dokunmaları caiz değildir. Çünkü bu kitaplarda Kur’an ayetlerinin bulunmaması mümkün değildir.

İmam-ı Azam Hazretlerine göre ise hem nahiv kitaplarına hem de tefsir, hadis ve fıkıh kitaplarına dokunmak, bu ilimleri öğrenmeye çalışanlara caiz olup haram değildir.

Bu durumda, âdetli veya lohusa kadınlar iki farklı şekilde amel edebilir:

1. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’in fetvasıyla amel edip içinde ayet olan dinî kitaplara dokunmazlar. İlimden uzak kalmamak için de bu kitapları bir bezle tutup sayfalarını kalem gibi bir şeyle çevirirler.

2. İmam-ı Azam’ın fetvasıyla amel edip bu kitaplara dokunurlar. Ancak bu fetvayla amel edenler şunu unutmamalıdır:

Her ne kadar İmam-ı Azam Hazretlerinin fetvasıyla amel edilip bu kitaplara dokunulabilse de üzerinde ayet yazılı olan sayfalara dokunulamaz. İmam-ı Azam’ın fetvası kitabı tutmakla ilgilidir, sayfaya dokunmakla ilgili değil.

Hanefi mezhebinde, Kur’an’a abdestsiz veya âdetli iken dokunmak caiz olmadığı gibi, üzerinde Kur’an ayeti yazılan sayfalara da abdestsiz ve âdetli iken dokunmak caiz değildir. Bu sebeple, tefsir gibi dinî kitapları okuyanlar İmam-ı Azam’ın fetvasıyla amel edip kitabı tutabilseler de ayet yazılı olan sayfaya dokunamazlar. Bu sayfayı kalem gibi bir şeyle çevirmelidirler.

(İbni Nüceym, el-Bahr, I, 210; Aliyyü’l-Kârî, Fethu bâbi’l-İnâye, I, 142; İbni Âbidin, Reddü’l-Muhtar, I, 319-320; Şirbînî, Muğni’l-Muhtac, I, 120-121, 172)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin