a
Ana SayfaFikir Sofrası10. Her nimet bir şükür ister!

10. Her nimet bir şükür ister!

Bir lokantaya girip bir kâse çorba içseniz ve sonra hesabı vermeyi unutup çıksanız, hemen arkanızdan şunu işitirsiniz: Efendi, hesap hesap!

— Acaba bir kâse çorbayı bedava içemezken, çorbanın sahibi ona mukabil bir ücret isterken, hiç mümkün müdür ki sultan-ı kâinat olan Allahu Teâlâ bize verdiği hayatın, vücudun, duyguların, aza ve cihazların hesabını sormasın?

— Kâinatı bize musahhar etsin de şükrünün edasını istemesin?

— Mahlukatı emrimize versin de hamd ile mukabeleyi emretmesin?

— Bizi yeryüzüne halife yapsın da sonra bizi başıboş bıraksın, amellerimizi kaydetmesin ve bizi hesaba çekmesin?

Haşa ve kellâ!

Gün gelecek her nimetten hesaba çekileceğiz. Eğer nimete şükretmişsek, şükrümüze mukabil mükafat göreceğiz. Yok, nankörlük yapıp, bize verilen nimetleri isyan yolunda kullanmışsak, o zaman da ceza göreceğiz.

Rabbim bizi şükredenlerden eylesin ve nankör olmaktan muhafaza etsin. Âmin.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin