a
Ana SayfaAdak10. “İçki içmek nezrim olsun.” tarzında yapılan nezir geçerli midir?

10. “İçki içmek nezrim olsun.” tarzında yapılan nezir geçerli midir?

Nezrin sahih olabilmesi için, nezredilen şeyin haram ve günah olmaması gerekir.

Buna göre, “İçki içmek nezrim olsun.” veya “Falan kimseyi öldürmek nezrim olsun.” diye yapılan adaklar sahih olmaz.

Hanefi mezhebine göre, günah ve haram bir şey nezreden kimse yemin kefareti öder. Bu kişinin yemin kefareti ödemesi vaciptir.

Fakat aslen meşru iken başka bir sebepten dolayı yasaklanmış olan bir şeyle adak sahihtir. Mesela bir kimse ramazan bayramının birinci gününde veya kurban bayramının dört gününde oruç tutmayı nezretse bu sahih olur. Ancak o günlerde oruç tutulması yasaklandığından o günlerde iftar edip sonradan kaza yapar. Bununla beraber, iftar yapmayıp o günlerde oruç tutsa adağını yerine getirmiş olur.

“Nezrim olsun evladımı kurban edeceğim.” diyen kimseye de İmam Ebû Yusuf ile İmam Şafiî’ye göre bir şey gerekmez. Çünkü bu, caiz olmayan bir adaktır. Fakat İmam-ı Azam ile İmam Muhammed’e göre, bu durumda bir koyun kurban edilmesi gerekir. Çünkü Hz. İbrahim (a.s.) bir kurban kesmekle emrolunmuştur.

(Vehbe Zuhaylî, IV, 290; Ömer Nasuhi Bilmen, 327, Madde 235)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin