a
Ana SayfaTaharet11. Kedinin sidiği necis midir ve namaza mâni midir?

11. Kedinin sidiği necis midir ve namaza mâni midir?

Hanefi mezhebine göre, kedilerin sidiği dokundukları kapları ve içine düştüğü suyu pisleştirir. Bu sular necis hükmünde olup kullanılmaz. Bu kapları yıkamadan kullanmak da caiz değildir.

Elbiseye bulaşması durumunda ise elbiseyi kirletip kirletmeyeceği hususunda iki görüş vardır:

Birinci görüşe göre, zaruret olduğu için elbiseye bulaşmasıyla elbiseyi kirletmez. Kedi sidiğinin bulaştığı elbise temizdir.

İkinci görüşe göre ise kedi sidiği pis olup bulaştığı elbiseyi pisleştirir ve necis kılar.

Bu durumda şöyle amel edilebilir:

Bir kişinin elbisesine kedi sidiği bulaşsa, mümkünse bu kişi namaz kılacağı zaman elbisesini değiştirmeli veya sidik bulaşan kısmı yıkamalıdır. Bu, takva ile amel etmektir.

Eğer elbisesini değiştirmeye veya yıkamaya imkânı yoksa, bu durumda, o elbise ile namazını kılar. Bu, fetva ile amel etmektir.

(Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, sf. 62)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin