a
Ana SayfaOruç10. Tek bir niyet ile bütün ramazan orucu tutulabilir mi?

10. Tek bir niyet ile bütün ramazan orucu tutulabilir mi?

Hanefi, Şafiî ve Hanbeli mezheplerine göre, ramazanın her bir günü için ayrı ayrı niyet edilmesi şarttır. Çünkü her bir günün orucu kendi başına bir ibadettir ve başka bir güne bağlı değildir. Bunun dayandığı delil, bir günün orucunu bozan şeyin diğer günün orucunu bozmamasıdır. Dolayısıyla her bir gün için ayrı olarak niyet edilmesi gerekir.

Maliki mezhebine göre ise ramazanın başında tek bir niyet yeterlidir. Bütün ramazan ayında tek bir niyet ile oruç tutulabilir.

Böyle ihtilaflı meselelerde kişiye düşen, kendi mezhebinin görüşüyle amel etmektir. Bizler Hanefi olduğumuza göre, ramazanda her bir gün için ayrı niyet eder, orucumuzu böyle tutarız.

(el-Bedâyi, II, 85; eş-Şerhu’s-Sağir, I, 697; Bidâyetü’l-Müctehid, l, 282; el-Kavânînü’l-Fıkhıyye, 117; Muğni’l-Muhtac, I, 424; el-Muğni, III, 93)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin