a
Ana SayfaYeminler10. Yemin, yemin edenin niyetine göre mi yoksa ettirenin niyetine göre midir?

10. Yemin, yemin edenin niyetine göre mi yoksa ettirenin niyetine göre midir?

Yemin eden kişi mazlum ise yeminde onun niyeti esastır. Ona yemin verdirenin niyetine bakılmaz. Çünkü mazlum, etmiş olduğu yemin ile başkasının herhangi bir hakkını çiğnememektedir. Demek, mazlum kişi, sözüyle, zahirde anlaşılan manadan başka bir manaya niyet edecek olsa günahkâr olmaz ve niyeti geçerlidir.

Eğer yemin eden zalim ise yemin verdirenin niyeti geçerlidir. Zalim kimse yemin ederken başka bir şeye niyet etse, bu niyeti geçersizdir.

Zalim: Başkasının hakkını iptal etmek isteyen kişidir.

Buna göre, bir kişiye, “Şu mal senin midir?” diye sorulacak olsa, o da “Vallahi benim değildir.” dese ve bu sözü ile başka bir mala niyet etse, bakılır:

Eğer bu kişi mazlum olup, malın ona ait olduğu anlaşıldığında malı zorla alınacak ise ettiği yemin, niyet ettiği mal için geçerli olur; yemin verdirenin niyet ettiği mal için geçerli olmaz. Böyle bir kimse, yeminiyle başka bir mala niyet etmesinden dolayı günahkâr olmaz.

Eğer kendisine yemin ettirilmek istenen kişi zalim ise ve o malı zulümle başkasından almışsa, yemin ederken başka bir mala niyet etmesi geçerli olmaz. Burada yemin edenin değil, yemin ettirenin niyeti geçerlidir.

(Vehbe Zuhaylî, IV, 222)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin