a
Ana SayfaZekât100. Ticaret maksadıyla beslenen hayvanların sâime olması gerekir mi?

100. Ticaret maksadıyla beslenen hayvanların sâime olması gerekir mi?

Sâime: Senenin yarısından çoğunu kırlarda ve meralarda otlayan ve sütleri alınmak, üretilmek ve semizletmek için beslenen hayvanlardır.

Bu hayvanlar zekâta tabi olup, belirli sayıya ulaştıklarında zekâtları verilir.

Eğer hayvanlar ticaret için otlatılırsa ticaret zekâtı verilmesi gerekir. Çünkü bunlar birer ticaret metaı hükmündedir. Ticaret için olan hayvanlarda hayvanların sayısına veya sâime olmasına bakılmaz; bunların kıymetleri esas alınır.

Buna göre, ticaret maksadı ile kırlarda, mübah meralarda beslenen ehil hayvanlar sâime zekâtına değil, diğer ticaret malları gibi, kıymetlerinin kırkta biri nispetinden zekâta tabi olurlar. Fakat sonradan yalnız sütleri alınmak, üretilmek ve semizletmek üzere sâime olmalarına niyet edilecek olursa, o zaman sâime zekâtına bağlanırlar ve zekât başlangıcı bu niyet tarihinde başlar; bir sene sonunda da zekâtları sâime olarak verilir.

(Vehbe Zuhaylî, III, 331; Ömer Nasuhi Bilmen, 352, Madde 49)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin