a
Ana SayfaNamaz101. Namaz kılanın önünden geçmek günah mıdır?

101. Namaz kılanın önünden geçmek günah mıdır?

Namaz kılanın önünden geçmenin dört şekli ve dört farklı hükmü vardır:

1. Sadece geçen günahkâr olur. Bunun şekli şudur: Namaz kılan kişi hedef olmamış ve önüne bir sütre almış, geçen kimsenin de başka bir yerden geçme imkanı var; buna rağmen namaz kılanın önünden geçerse, geçme günahı sadece geçene aittir. Çünkü bu durumda o kusurludur. Günah kusuru olana yazılır.

2. Sadece namaz kılan kişi günahkâr olur. Bu da birinci şeklin tam tersidir. Şöyle ki: Namaz kılan kişi önüne sütre almamış ve önünden geçilmesine hedef olmuş, geçen kişinin de bundan başka geçecek bir yeri yok; bu durumda, geçen günahkâr olmaz, önünden geçilen günahkâr olur. Çünkü kusur ona aittir.

3. Her ikisi de günahkâr olur. Bunun şekli de şudur: Namaz kılan kişi sütre almamış ve önünden geçilmesine hedef olmuş, geçen kişi de başka yerden geçme imkânı olmasına rağmen namaz kılanın önünden geçmeyi tercih etmiş; bu durumda, ikisi de günahkârdır. Çünkü kusur ikisine de aittir.

4. Her ikisi de günahkâr olmaz. Namaz kılan kişi önüne sütre almış ve önünden geçilmeye hedef olmamış, geçen kişinin de başka geçecek bir yeri yok, mecburen oradan geçecek; bu durumda, her ikisi de günahkâr olmaz. Çünkü ikisinin de kusuru yoktur.

Bu konu hakkında şu meseleleri de bilmeliyiz:

Açık arazide, namaz kılanın önünden geçilmesi haram olan yer, namaz kılanın ayakları ile secde ettiği mahal arasında kalan kısımdır. Secde ettiği yerin önünden geçmekte bir beis yoktur.

Büyük mescitler de açık arazi gibidir. Bu mescitlerde, namaz kılanın önünden geçilmesi haram olan yer, namaz kılanın ayakları ile secde ettiği mahal arasında kalan kısımdır. Böyle mescitlerde, namaz kılan kimsenin secde ettiği yerin önünden geçilebilir. Büyük mescit her tarafı yaklaşık 26 metre olan mescittir.

Açık arazi ve büyük mescitlerde, secde mahallinin önünden geçilebilmesinin sebebi kolaylık olması içindir. Eğer bu caiz olmayıp namaz kılanın arkasından dolaşmak şart olsaydı, bazen kişinin 100-200 metre yürümesi gerekirdi.

Bir evde veya küçük mescitte, namaz kılanın önünden geçilmesi haram olan yer ise namaz kılan kişinin ayaklarının bulunduğu yer ile mescidin kıble duvarına kadar olan mesafedir. Çünkü burası tek bir yer hükmündedir. Eğer namaz kılanın önünde sütre olursa, sütrenin önünden geçmekte bir beis yoktur.

İmama uyan kişilerin önünden geçilmesinde ise bir beis yoktur. Zira imama uyan kimsenin sütresi imamın sütresidir. Böyle bir cemaat içinde geçilmesi haram olan yer imamın önüdür. Dolayısıyla safta boş yer bulmak için, imama uyan bir cemaatin safları arasından geçilse günah olmaz.

(Kâsânî, Bedâî, I, 217; Mülteka Tercümesi Mevkûfat I, 186; İmam Serahsi, Mebsut I, 192; İbni Hacer el-Askalani I, 180-224)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin