a
Ana SayfaNamaz102. Kâfir bir kimse Müslüman olsa geçmiş namazlarını kaza eder mi?

102. Kâfir bir kimse Müslüman olsa geçmiş namazlarını kaza eder mi?

Kâfir bir kimse Müslüman olunca geçmiş namazlarını kaza etmesi ittifakla gerekmez. Çünkü Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

— Kâfirlere de ki: Eğer (şirk ve küfürden) vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanır. (Enfal 38)

Peygamberimiz (a.s.m.) da şöyle buyurmuştur:

— İslam (yani Müslüman olmak) kendinden önceki günahları yok eder. (Müslim, İman, 192)

Başka bir hadis-i şeriflerinde de şöyle der:

— Kim Müslüman olur ve Müslümanlığı da güzel olursa, Allahu Teâlâ daha önce işlemiş olduğu bütün kötülükleri örter. (Buhâri, İman 31)

Bir müddet dinden çıkan ve daha sonra tekrar Müslüman olan mürtede gelince:

Hanefi mezhebine göre, mürtedin İslam’dan çıktığı andaki namazlarını kaza etmesi gerekmez. Diğer mezheplere göre ise mürtede bir ceza olması için İslam’a girdikten sonra mürtetlik durumundaki namazlarını kaza etmesi gerekir. Çünkü kişi evvelce Müslüman olmakla bu namazları kabullenmiştir. İnsanların diğer mali hakları gibi, kâfir olmakla üzerinden düşmez.

Kâfirin hayırlarına gelince:

Eğer kâfir olarak ölürse, yaptığı iyiliklerin ahirette kendisine faydası olmaz. Çünkü Allahu Teâlâ şöyle buyurmaktadır:

— Kâfirlerin yaptıkları işleri ele alır ve onu toz duman ederiz. (Furkan 23)

Fakat kâfire, yaptığı iyilik ve hayırların dünyada faydası olur. Geniş bir geçim imkânı, rahatlık ve bol bir yaşayışla rızıklandırılır.

Eğer kâfir Müslüman olursa, önceki hâlinde yaptığı iyiliklerin sevabını alır. Bu, Allah’ın ona bir ihsanıdır. Bunun delili Hakim b. Hizam hadisidir. Hakim b. Hizam Hz. Peygamber (a.s.m.)’a şöyle sormuştur:

— Bana cahiliye zamanımda ibadet niyetiyle yaptığım işlerden haber ver. Benim için bunlardan ötürü bir sevap var mıdır?

Hz. Peygamber (a.s.m.) ona şöyle cevap vermiştir:

— Daha önce işlemiş bulunduğun hayırlar üzerine Müslüman oldun.

İmam Nevevi de şöyle demektedir:

— Muhakkik âlimlerin kabul ettiği, belki bazılarının bu konuda icma bulunduğunu naklettikleri doğru görüş şudur: Kâfir sadaka vermek yahut akrabaya iyilik etmek gibi hayırlar yapsa ve sonra Müslüman olsa -Müslüman ölmek şartıyla- bunların hepsinin sevabı kendisi için yazılır.

(Vehbe Zuhaylî, I, 69)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin