a
Ana SayfaNamaz103. Uzun süre baygın olan kişi ayıldığında geçen namazlarını kaza eder mi?

103. Uzun süre baygın olan kişi ayıldığında geçen namazlarını kaza eder mi?

Bir kimsenin baygınlığı bir gün ve bir geceden az devam ederse bu kişi kılamadığı namazları kaza eder. Eğer baygınlığı daha fazla devam ederse bu kişiden namazlar düşer; kılamadığı namazları kaza etmesi gerekmez.

Bu konuda İmam Muhammed şöyle der:

— Baygın kişinin kılamadığı namazlar beşten fazla ise düşerler, az ise düşmezler.

(Alaaddin es-Semerkandî, Tuhfetü’l-Fukaha, II, 192; İbni Nüceym, el-Bahru’r-Râik, I, 148)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin