a
Ana SayfaZekât104. Madenlerin zekâtı nasıl hesaplanır?

104. Madenlerin zekâtı nasıl hesaplanır?

Madenler üç türlüdür:

1. Katı madenler: Bunlar altın, gümüş, demir, kurşun, cıva ve bakırda olduğu gibi ateşte eriyen ve şekillenen madenlerdir. Bu gibi madenlerde gerekli olan zekât, nisaba ulaşmasa da beşte birdir.

2. Katı maddeler: Bunlar ateşte erimeyen ve şekil almayan kireç, alçı taşı, sürme, firuze, yakut, tuz ve benzeri taşlardır. Bu gibi madenlerden zekât gerekmez. Bunların tamamı arazi sahibine, sahibi yoksa bulana aittir.

3. Sıvı maddeler: Bunlar katı olmayan su, zift, petrol gibi maddelerdir. Bunlardan dolayı da zekât vermek gerekmez. Bunların tamamı arazi sahibine, sahibi yoksa bulana aittir.

(Fethu’l-Kadir, I, 537 vd.; ed-Dürrü’l-Muhtar, II, 59 vd.; el-Bedâyi, II, 65 vd.)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin