a
Ana SayfaZekât106. Süs eşyalarına altın ve gümüş karışık olsa zekâtları nasıl hesaplanır?

106. Süs eşyalarına altın ve gümüş karışık olsa zekâtları nasıl hesaplanır?

Altın veya gümüş başka bir madenle karışık olursa çoğunluğa göre hükmedilir. Altın veya gümüş yabancı maddeden fazla veya eşit durumda ise tümü altın veya gümüş kabul edilir ve zekâtı buna göre verilir.

Eğer altın veya gümüş, karıştırılmış yabancı maddeden az ise bakılır:

Altın veya gümüş kısmı kıymetçe nisaba ulaşırsa zekâtları verilir. Eğer kıymetçe nisaba ulaşmaz ancak zekâta bağlı başka mallar varsa, onlarla beraber zekâtlarını vermek gerekir. Eğer bunlar ticaret mallarından ise diğer maden kısmı da ayrıca nazara alınır.

Eğer bunların altın veya gümüş kısmı nisap miktarına ulaşmıyorsa ticaret eşyası hükmünde olur ve zekâtları buna göre hesap edilir.

Eğer altın ile gümüş -darbedilmiş geçerli para cinsinden olmamak şartıyla- karışık bir hâlde bulunursa, bakılır:

Eğer altın yalnız başına nisap miktarında ise veya ikisi bir nisap miktarında olup altın gümüşe ağırlık veya kıymetçe üstün veya eşit ise hepsi altın sayılır; buna göre zekâtı verilir. Eğer altın nisap miktarında olmayıp kendisine gümüş galip ise hepsi gümüş sayılır ve buna göre zekâtı verilir.

Mesela altın 20 miskal olduğu hâlde, gümüş 200 veya 300 dirhem bulunsa, bunların hepsi altın sayılır. Çünkü altının nisabı yalnız başına gerçekleşmiştir.

Eğer altın 10 miskal olup, 200 veya 300 dirhem gümüş kıymetinden daha değerli olsa, yine hepsi altın sayılır. Çünkü altın kıymetçe gümüşe galiptir.

Fakat altın 10 miskal olup, gümüş kısmı kıymetçe 10 miskal altından daha yüksek olursa, bu durumda, hepsi gümüş sayılır.

(Vehbe Zuhaylî, III, 275; Ömer Nasuhi Bilmen, 356, Madde 60)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin