a
Ana SayfaNamaz108. Kurban bayramında namazdan sonra alınan teşrik tekbirleri vacip midir?

108. Kurban bayramında namazdan sonra alınan teşrik tekbirleri vacip midir?

Teşrik tekbirleri Hanefi mezhebine göre vacip, Şafiî mezhebine göre ise sünnettir.

İmam Muhammed ve İmam Ebû Yusuf’a göre, teşrik tekbirleri her namaz kılana vaciptir. Bu hususta, tek başına namaz kılan ile imama uyan, seferî ile mukim, hür ile köle ve kadın ile erkek arasında bir fark yoktur.

İmam-ı Azam Hazretlerine göre ise vacip olabilmesi için mukim olmak, hür olmak, erkek olmak ve namazı cemaatle kılmak gerekir. İmam-ı Azam Hazretlerine göre, misafire, köleye, kadına ve namazlarını tek başına kılanlara teşrik tekbirleri vacip değildir.

Bir senenin teşrik günlerinde kazaya bırakılan bir namaz, yine o senenin teşrik günlerinde kaza edilecek olursa, teşrik tekbirleri alınır. Fakat başka günlerde veya başka bir senenin teşrik günlerinde kaza edilirse, teşrik tekbirleri alınmaz.

Şunu da hatırlatalım: Ramazan bayramında bayram namazından önce hurma gibi bir şey yenilmesi; kurban bayramında ise bayram namazından önce bir şey yenilmemesi sünnettir. Kurban kesecek ve kesmeyecek kişi eşittir. Kurban kesecek kimsenin keseceği kurban eti ile yemeğe başlaması faziletlidir.

(Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440; Serahsî, el-Mebsut, II, 43, 44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82; Mâverdî, el-Hâvî, II, 500, 501)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin