a
Ana SayfaAv11. Av silahında aranan şartlar nelerdir?

11. Av silahında aranan şartlar nelerdir?

Av silahının mızrak, ok, kılıç gibi sivriltilmiş yahut barut vb. olması şarttır. Kendisi ile kesmenin caiz olmadığı şeylerle avlanmak caiz değildir. Bunlar diş, tırnak ve kemiktir.

Eğer tüysüz ve uçsuz bir ok veya ucu sivriltilmiş bir sopa enine olarak ava isabet ederse, bu avı yemek helal olmaz. Yine taş ve çamurdan yuvarlatılarak atılan topak gibi ağır şeylerle avlanmak caiz değildir.

Buna göre:

– Avcı avı ağır bir şey ile öldürürse,

– Yuvarlatılmış çamur topak ve kamçı gibi bir ağırlıkla öldürürse,

– Sivri ucu ve keskin bir tarafı bulunmayan bir okla öldürürse,

– Hem ok hem de topakla birlikte öldürürse,

– Ucu bulunmayan okun sap kısmı onu yaralar veya okun yan tarafı geçerken ona etki yapıp bunlar vasıtasıyla av ölürse,

– Ya da av ipe veya ağa takılarak boğulursa böyle bir avı yemek ittifakla haramdır.

Çünkü bu durumlarda avı keskinliği bulunmayan bir vasıta ile öldürmüştür. Yan tarafı ile uçan kuşa isabet edip onu öldüren ok yahut da keskin olmayan bir yüzü ile ava isabet eden kılıç da böyledir. Bu şekilde avlanan hayvanın yenmesi helal olmaz.

Netice olarak: Mızrak, kılıç, ok ve buna benzer keskin ve sivriltilmiş bir alet ile vurularak avlanılan hayvanın eti yenilir. Çünkü Kur’an ve sünnette bunlar hakkında delil vardır. Aynı şekilde ağır bir şeyin sivri tarafıyla avın vücudunu delip öldürürse o hayvan da yenilir. Ancak sadece ağırlık ile öldürür ve vücudunda delik bulunmazsa yenilmez.

(el-Lübab, III, 220 vd.; Tekmiletü Fethi’l-Kadir, VIII, 184; Vehbe Zuhaylî, IV, 478 vd.)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin