a
Ana SayfaFikir Sofrası11. Bal arısının marifeti

11. Bal arısının marifeti

Bal arısı durmadan dinlenmeden çalışır. Günde yirmi bin çiçeği ziyaret eder; ömründe 2.000.000 km’lik bir yolu kateder. Bu meşakkatli çalışmanın neticesi olarak da bal gibi tatlı bir gıdayı bizlere takdim eder.

Eğer bu zehirli böcek Allah’ın vazifedar bir memuru değilse ve bal yapma sanatını Allah ilham etmediyse şu soruların cevaplarını istiyoruz:

1. Bal yapmayı ona kim öğretti? Bütün insanlar toplansa bir gramını bile yapamayacağı balı bu zehirli böcek nasıl yapıyor? Yoksa bizden daha mı akıllı?

2. Arının sadece bal yapmayı bilmesi de kâfi değildir. Zira bu faaliyette bal tek başına düşünülmemiş, insana menfaatli olarak yapılmıştır. O hâlde balı yapanın insandan haberdar olması ve vücut yapısını bilmesi lazımdır. Arıda ise böyle bir ilim yoktur.

3. Balı yapıp insanlara yedirmek rahmetin, şefkatin ve acımanın bir eseridir. Arının ise bize karşı ne rahmeti ne de şefkati vardır. Buna delil, fırsatını bulduğunda zehirli iğnesi ile bizi sokmasıdır. O hâlde bize karşı şefkat gösterip merhamet eden kimdir?

4. Arı çiçeklerin aşılanmasında da büyük bir vazife üstlenir. Çiçek tozlarını bir çiçekten başka bir çiçeğe taşıyarak üremelerini sağlar. Bir çiçeğe konduğunda yapışkan ve sık olan tüylerine çiçek tozları bulaşır. Sonra aynı cinsin farklı ferdine konarak çiçek tozlarını ona bulaştırır. Bu vazifenin icrasında ise şöyle ilginç bir görüntü oluşur:

Bal arısı mesela ilk önce bir gül çiçeğine konsa, o civardaki gül çiçekleri bitinceye kadar başka bir türe konmaz. Bunun sebebi şudur: Eğer farklı çiçeklere konsa idi çiçek tozları farklı türlere taşınacağından dolayı döllenme gerçekleşmeyecek ve çiçeklerin nesli tükenecekti.

Acaba bal arısı çiçekleri nasıl tanıyor? Çiçeklerin neslinin devamı için bu yorucu seyahati niçin yapıyor? Aşılama vazifesine uygun olan kılları vücuduna kim takmış?

5. Bal arısının küçücük karnında balı pişirmek ve azaları tahrip etme kabiliyetinde olan zehre bulaştırmamak Allah’tan başka kimin fiili olabilir?

Bal arısını gösterip sorabileceğimiz onlarca soru var. Biz bu kadarla iktifa edelim.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin