a
Ana SayfaNamaz11. Kolonya veya parfüm bulaşmış elbise ile namaz kılınır mı?

11. Kolonya veya parfüm bulaşmış elbise ile namaz kılınır mı?

Kolonya ve parfüm gibi maddelerin namaza mâni olup olmaması, onların pis olup olmaması ile ilgili bir meseledir. Eğer pis iseler namaza mâni olurlar, pis değillerse namaza mani olmazlar.

Maide suresinin 90. ve 91. ayetlerinde Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur:

— Ey iman edenler! Hamr, kumar, putlar, fal için kullanılan oklar hepsi şeytan işi bir pisliktir.

Bu ayet-i kerimede “hamr” pis ve necis olmakla vasfedilmiştir. Konumuzla ilgili birinci önemli nokta burasıdır. İkinci nokta ise neyin “hamr” olduğu ve neyin olmadığıdır. Bu mesele açıklandığında sorunun cevabı verilmiş olacaktır.

İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf’a göre, “hamr” üzüm suyundan yapılan içkidir. Çiğ ve yaş üzüm suyunun kabarıp keskinleşerek köpük atmış hâli hamrdır ve pistir.

Bu iki imama göre, üzüm dışındaki maddelerden yapılan içecekler hamr değildir. Mesela biranın içilmesi haramdır. Bunda ittifak vardır çünkü sarhoşluk vermektedir. Ama bira bir kişinin elbisesine dökülse, bu elbise İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf’a göre pis değildir ve bu elbise ile namaz kılınabilir. Çünkü bira üzümden yapılmamaktadır. Bu iki imama göre, üzüm dışındaki bir madde ile yapılan içecekler pis değildir ve namaza mâni olmazlar. Onlara göre, namaza mâni olan sadece hamrdır; hamr da daha önce ifade ettiğimiz gibi, üzümden yapılan içecektir. Diğer sarhoşluk verenleri içmek haramdır ancak bunlar pis değildir.

Dolayısıyla bu iki imama göre, üzerine kolonya gibi bir madde bulaşan bir elbise ile namaz kılmak caizdir. Çünkü kolonyadaki alkol hamr cinsinden değildir ve temizdir. İçilmesi sarhoşluk verdiği için haramdır ancak maddeten pis değildir.

İmam Muhammed ve üç mezhep imamına göre ise her sarhoş edici hamrdır ve pistir. Dolayısıyla İmam Muhammed ve üç mezhep imamına göre, kolonya ve parfüm gibi maddelerin bulaştığı elbise ile namaz kılınamaz. Çünkü onlara göre, kolonya ve parfümlerde bulunan alkol pis olan hamra dâhildir. Eğer bu maddeler bir uzva sürülmüşse, namazdan önce bu uzuv yıkanmalı ve namaz sonra kılınmalıdır. Çünkü necasetten taharet yani pis olan şeylerden elbiseyi ve namaz kılınan yeri temizlemek namazın bir farzıdır.

Bütün bu anlattıklarımızdan şu neticeleri çıkarabiliriz:

1. Üzümden yapılan alkollü içecekler ittifakla hem haramdır hem de pistir.

2. Üzüm dışındaki bir maddeden yapılan içkiler İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf’a göre temizdir. İmam Muhammed ve üç mezhep imamına göre ise pistir. Bunların içilmesi ise yine ittifakla haramdır.

3. Kolonya, ispirto, esans, parfüm, krem ve benzeri maddeler üzüm dışında bir maddeden yapılıyorsa, İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf’a göre pis değildir ve namaza mâni olmazlar. Diğer imamlara göre ise pistir ve namaza mânidir.

Şimdi, Müslüman’ın önünde iki yol var:

1. İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf’un görüşleriyle amel etmek ve işin ruhsatına kaçıp bu tür maddeleri kullanmak.

2. İmam Muhammed ve üç mezhep imamının görüşüyle amel ederek işin takva yolunu tercih etmek; bu tür maddeleri kullanmamak ya da en azından kullanmışsa, namazdan önce bu maddelerin sürüldüğü uzvu yıkamak ve elbiseyi değiştirmek.

Kim hangi şıkla amel etse, ona bir şey denilmez. Mesele kişinin İslami titizliği ve takvasıyla alakalıdır. Allahu Teâlâ bu meselede ve bunun gibi her meselede bizlere takva yolunu esas tutmayı nasip etsin. Âmin!

(Kâsânî, Bedâî, V, 113-115; Elmalılı, Hak Dini, II, 763-764)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin