a
Ana SayfaKur'an-ı Kerim11. Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin edilir mi?

11. Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin edilir mi?

Dört mezhebin müteahhir (sonradan gelen) âlimlerine göre, Kur’an ile yemin etmek caizdir. Çünkü bu, Allah’ın izzet ve azametine yemin etmek gibi, Allah’ın ezeli ve ebedi kelamı olan Kur’an ile yemin etmektir.

İbni Kudâme Hazretleri El-Muğni isimli eserinde şöyle diyor:

— Kur’an ile veya ondan bir ayetle veya kelâmullah ile yemin etmek yemin sayılır. Bu, İbni Mesud, İmam Katâde, İmam Şafiî, İmam Malik ve ehl-i ilmin görüşüdür. (el- Muğni, IX, 407, 7981)

İmam Bedrüddîni’l-Aynî -ki bu zat Sahih-i Buhari’yi otuz iki ciltlik eseriyle şerh etmiştir- bu konuda şöyle der:

— Bir kimse mushaf ile yemin ederse veya üstüne elini koyarsa veya “Bunun hakkı için!” derse, bu, yemin sayılır. Bilhassa yalan yere yapılan yeminlerin çoğaldığı ve halkın mushaf ile yemin etmeğe rağbet ettiği bu zamanda… (Fethu’l-Kadir, IV, 9; el-Bedâyi, III, 8; el-Fetavâ’l-Hindiyye, II, 50; ed-Dürrü’l-Muhtar, III, 56)

Kemal İbnü’l-Hümam da bu konuda şöyle der:

— Kur’an ile yemin etmek şimdi âdet hâline gelmiştir. Öyle ise onun ile yemin etmek yemin sayılır. Çünkü yeminler örf ve âdete göredir. (Vehbe Zuhaylî, IV, 216)

(Vehbe Zuhaylî, IV, 216)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin