a
Ana SayfaAbdest12. Oje ve boya abdeste mâni midir?

12. Oje ve boya abdeste mâni midir?

Oje abdeste ve gusle mânidir. Çünkü tırnağa oje sürüldüğünde ojenin altına su geçmemekte ve tırnak kısmı kuru kalmaktadır. Tırnaklar ellere dâhil olduğundan ve elleri yıkamak hem abdestte hem de gusülde farz olduğundan dolayı oje abdeste mânidir. Oje çıkartılmadan alınan abdest geçerli olmaz.

El ve ayak tırnaklarında kalan boyalar da abdeste mânidir. Çünkü boya da suyun altına geçmesini engeller. Ancak mesleğini icra ederken tırnaklarına boya yapışan boyacı veya tırnaklarının arasına çamur girip de çıkartamayan çiftçi ve benzeri meslek sahipleri bundan müstesnadır. Bu kimseler için, cilde yapışan ve tırnak aralarında kalan hamur, mum, zamk, boya vb. şeyler abdest ve gusle engel olmaz.

Abdest uzvuna bulaşan hamur, balık pulu ve yapıştırıcı gibi şeyler de suyun altına geçmesine engel olduğundan dolayı abdeste mânidir.

Kına ise abdeste mâni değildir. Zira kına bir tabaka teşkil etmez ve suyun altına girmesine mâni olmaz.

Tırnaklarda ve vücutta olan kirler de abdeste mâni değildir. Dolayısıyla tırnağın altındaki kir sebebiyle tırnağın altına su ulaşmazsa abdest yine tamamdır.

Ojenin abdeste mâni olup kirin mâni olmamasının sebebi şudur:

Kirden kurtulmada bir zorluk vardır. Ojeden kurtulmada ise bir zorluk yoktur. Kişi dilerse ojeyi terk edebilir ama kiri terk edemez. O terk etse de kir onu terk etmez. Sakınılması zor olan şeyler dinde affedilmiş ve kullar meşakkate sokulmamıştır. Bu, Rabbimizin bir ihsanıdır.

(Aliyyü’l-Kârî, Fethu Bâbi’l-İnâye, I, 73; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 6; İbni Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, I, 288)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin