a
Ana SayfaNamaz111. Dua ederken eller terse çevrilir mi?

111. Dua ederken eller terse çevrilir mi?

Allah’ın rızası, rahmeti ve cenneti gibi bir nimet için dua edildiğinde ellerin içi açık olarak semaya kaldırılır. Cehennem, Allah’ın azabı, deprem, yangın ve hastalık gibi bir musibetin defi için dua edildiğinde ise ellerin sırtı yukarıya kaldırılır.

Hallad b. Sabi’l-Ensari’den nakledilen bir hadis-i şerif şöyledir:

— Hz. Peygamber (a.s.m.) Allah’tan bir şey istediği zaman avuçlarının içini, bir şeyden Allah’a sığındığında da avuçlarının dışını semaya doğru çevirirdi. (Müsned, 4, 56)

Enes b. Malik Hazretleri de şöyle demiştir:

—  Hz. Peygamber (a.s.m.) yağmur duası yapmış ve avuçlarının sırtı ile semaya işaret etmiştir. (Müslim, İstiskâ, 6)

İmam Nevevi şöyle der:

— Alimler kıtlık ve benzeri belaların defi için edilen dualarda ellerini kaldırıp avuçlarının tersini semaya çevirmiş ve bu dua şekline bu hadisleri delil getirmiştir. (Nevevî, Şerhü Sahih-i Müslim, V, 190)

el-Fetâvâ’l-Hindiyye’de şöyle geçer:

— İstek duasında ellerin içi, korku duasında ise ellerin tersi çevrilir. (el-Fetâvâ’l-Hindiyye, V, 318)

Hatib-i Şirbînî der ki:

— Musibetin defi için dua yapılırsa ellerin sırtı yukarıya doğru çevrilir. Cenab-ı Hak’tan bir şey istenildiği zaman ise ellerin içi açık olarak semaya doğru kaldırılır. (Mugni’l-Muhtac, I, 325)

O hâlde bizler de dua ederken böyle yapmalı; Allah’tan bir şey isterken elimizin içini, bir şeyden Allah’a sığındığımızda da elimizin tersini semaya çevirmeliyiz.

(Buhâri, Deavât, 23; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XVII, 98; İbn Mâce, Dua, 13; Tahtâvî, Hâşiye, 317-318; Mugni’l-Muhtac, I, 325; el-Fetâvâ’l-Hindiyye, V, 318)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin