a
Ana SayfaZekât111. Fitre kimlere verilir ve kimlere verilmez?

111. Fitre kimlere verilir ve kimlere verilmez?

Fitre, harcanacağı yerler bakımından ve her durumda zekât gibidir. Kendilerine zekât vermek caiz olan kimselere fitre de verilebilir. Zekât vermenin caiz olmadığı kimselere ise fitre vermek de caiz değildir.

Buna göre, aralarında zevciyet veya doğum bakımından ilgi bulunanların birbirlerine fitre vermesi caiz değildir. Bir kimse fitresini fakir olan karısına, babasına, oğluna ve torununa veremez.

Fitre sadakası, İmam Ebû Yusuf ile İmam Şafiî’ye göre, fakir olan zimmilere de verilemez. Fetva da bu şekildedir. Çünkü bunun verilmesindeki maksat, bayram gününde fakir Müslümanların ihtiyaçlarını gidererek onların bayrama sevinçle katılmalarını sağlamaktır. Bu maksat, fitrenin zimmilere verilmesi ile elde edilmez.

Bir kimse fitresini bir fakire verebileceği gibi, birkaç fakire de verebilir. Diğer bir görüşe göre ise bir fitre birkaç fakire verilemez. Bu hususta ihtiyatlı davranıp bir fitreyi bir fakire vermek güzeldir.

Birkaç fitre -ayn olarak veya kıymet olarak- sahiplerinin izni ile karıştırılmış bir hâlde fakirlere verilebilir. Her fitreyi diğerinden ayırmaya gerek yoktur. Bununla birlikte, fitrelerin ayrı ayrı verilmesi ihtiyata daha uygundur.

Fitre sadakası, yükümlünün bulunduğu yerdeki fakirlere verilmelidir. Başka yerlere gönderilmesi mekruhtur.

(Vehbe Zuhaylî, III, 393; Ömer Nasuhi Bilmen, 371, Madde 125, 126, 127, 128)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin