a
Ana SayfaŞefaat12. “Bütün şefaat Allah’ındır.” ayetinin izahı

12. “Bütün şefaat Allah’ındır.” ayetinin izahı

Bu dersimizde, şefaati inkâr edenlerin şu sözüne cevap vereceğiz. Onlar diyor ki:

— Zümer suresi 44. ayette, “Bütün şefaat Allah’ındır.” buyrulmuştur. Demek, şefaatin hepsi Allah’ındır ve Allah’tan başka kimse şefaate sahip değildir. Dolayısıyla bu ayet-i kerime şefaatin olmadığını ispat etmektedir.

İşte onlar böyle diyorlar. Onlara göre, bu ayet şefaatin tamamının Allah’a ait olduğunu bildirmekte ve diğer şefaat edicilerin varlığını reddetmektedir.

— Acaba mesele onların dediği gibi midir?

— Bir şeyin tamamının Allah’a ait olması, başkasının ona sahip olamamasını mı gerektiriyor?

Eğer böyle düşünüyorlarsa bizim şu sorumuza cevap versinler:

Nisa suresi 139. ayette, “Bütün izzet Allah’a aittir.” buyrulmuştur. Sorumuz şu:

— Bütün izzetin Allah’a ait olması, başkasının izzet sahibi olmasına engel midir?

Yani siz diyebilir misin ki: Bütün izzet Allah’ındır, o hâlde peygamberler ve müminler izzetsizdir.

— Bütün izzetin Allah’a ait olduğunu bildiren ayetten bu neticeyi mi çıkarıyorsunuz?

Eğer bu neticeyi çıkarıyorsanız Münâfikûn suresi 8. ayet sizi tekzip eder. Çünkü bu ayette şöyle buyrulmuştur: İzzet Allah’a, Resulüne ve müminlere mahsustur.

Bakın, Nisa suresi 139. ayette “bütün izzetin Allah’a ait olduğundan” bahsedilirken, Münâfikûn suresi 8. ayette “Resulünün ve müminlerin de izzet sahibi olmasından” bahsedilmiştir. Demek, izzetin Allah’a ait olması, Peygamberimizin ve müminlerin o izzetten mahrum olması neticesini vermemiştir.

Birbirine zıt gibi görünen bu iki ayetin vech-i tevfiki şudur:

İzzet tamamıyla Allahu Teâlâ’ya aittir. Peygamberimizin ve müminlerin izzeti ise Allah’ın onlara izzet vermesi ve aziz kılması iledir. Allahu Teâlâ’nın izzeti zatî iken, diğerlerinin izzeti zatî değildir. Neticede, Peygamberimizin ve müminlerin izzet sahibi olması, bütün izzetin Allah’a ait olması hakikatine zıt değildir.

Şefaatte de durum aynıdır. Bütün şefaatin Allah’a mahsus olması, başka kimsenin şefaate malik olmayacağı manasına gelmez. Bunun manası şudur:

Bütün şefaat Allah’a aittir. Diğerlerinin şefaate sahip olması ise Allah’ın onlara bu yetkiyi vermesiyledir. Demek, diğerleri Allah’ın vermesiyle şefaate sahip olmuşlardır; şefaat onların zatî malı değildir.

Bu şuna benzer: Bizden başka kimsenin parası olmasa ve biz bu paradan bazı insanları istifade ettirsek, bu durumda desek ki:

— Bütün para bize aittir.

Bu söz, bizim parayı kimseye vermeyeceğimize değil, başkalarında bulunan paraların da aslında bize ait olduğunu ve bizim vermemizle onların buna malik olduklarını beyan içindir.

“Bütün şefaat Allah’ındır.” demek de aynen bunun gibidir. Yani kim şefaate yetkili kılındıysa Allah’ın izniyle olmuştur ve ancak Allah’ın izin verdiği kişiye şefaat edebilecektir.

Dilerseniz bir örnek daha verelim:

Kur’an’da birçok ayette bütün mülkün Allah’a ait olduğundan bahsedilmektedir.

— Acaba bütün mülkün Allah’a ait olması, bizlerin mülk sahibi olmasına engel midir?

Elbette engel değildir. Bizler de Allah’ın vermesiyle mülk sahibi olmuşuz. Evet, mülkün hakiki sahibi Allah’tır. Bizlerin malikiyeti ise Allah’ın vermesiyledir. Hakikatte biz de sahip olduklarımız da Allah’ındır. Lakin Allah mülkünden bir kısmını bizlere vermiş ve bizleri mülk sahibi yapmıştır.

İşte şefaatin hepsinin Allah’a ait olması da böyledir. Bu aitlik, başkasının şefaat edemeyeceği manasına gelmez. Bunun manası şudur: Bütün şefaat Allah’ındır. Kimse kendinden şefaate sahip değildir. Ancak Allah’ın yetki vermesiyle buna sahip olur ve ancak izin verdiği kişi de bunu kullanır.

Kardeşlerim, gördüğünüz gibi, şefaati inkâr edenlerin söyledikleri sözler ne kadar zayıf ve ne kadar mantıksız! Bununla ancak Kur’an’ı bilmeyenleri aldatabilirler. Kur’an’ı bilenler onlara şöyle der:

— Bütün şefaatin Allah’a ait olmasından kulların hiçbir şefaate sahip olamayacağını mı çıkarıyorsunuz? O hâlde bütün izzetin Allah’a ait olmasından da meleklerin, peygamberlerin ve bütün müminlerin izzetsiz olduğunu çıkarmalısınız! Bunu yapabiliyor musunuz? Yine bütün mülkün Allah’a ait olmasından kimsenin mülke sahip olamayacağı manasını mı çıkarıyorsunuz? “Bütün mülk Allah’a aittir.” ayetinden bunu mu anlıyorsunuz?

İşte onlara böyle sorulduğunda donup kalırlar ve tek bir kelime bile söyleyemezler. Daha Kur’an’da bunlar gibi çok ayet var. Meseleyi uzatmamak için burada kesiyoruz. Herhâlde mesele anlaşılmıştır.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin