a
Ana SayfaAdak12. “Hasta ziyareti nezrim olsun.” tarzında yapılan nezir geçerli midir?

12. “Hasta ziyareti nezrim olsun.” tarzında yapılan nezir geçerli midir?

Nezrin sahih olabilmesi için, nezredilen şeyin cinsinden bir farz veya vacibin bulunması gerekir.

Buna göre, “Nezrim olsun bir gün oruç tutayım.” veya “Dört rekât namaz kılayım.” şeklinde yapılan bir adak sahihtir. Çünkü adanan oruç ve namaz farz ibadet cinsindendir.

“Nezrim olsun hasta ziyaretinde bulunayım.” şeklinde yapılan bir adak ise sahih olmaz ve yerine getirilmesi gerekmez. Çünkü hasta ziyareti cinsinden farz veya vacip bir ibadet yoktur.

Yine bir kimse, “Şu işim olursa falan türbeyi ziyaret edeceğim.” dese, o işi olduğunda falan türbeyi ziyaret etmesi gerekmez. Çünkü türbeyi ziyaret etmek cinsinden farz veya vacip bir ibadet yoktur.

Demek, adağın geçerli olabilmesinin bir şartı da adanan şeyin cinsinde bir farz veya vacip ibadetin bulunmasıdır. Bu sebeple, hasta ziyareti, cenazenin hazırlanması, abdest almak, gusletmek, mescide girmek, mushafa dokunmak, ezan okumak, mescit ve benzeri şeyleri inşa etmek gibi adaklarda bulunmak sahih değildir. Çünkü bunlar her ne kadar Allah’a yakınlaştırıcı olsa da bizzat farz veya vacip ibadetlerden değildir.

(el-Bedâyi, V, 82; Fethu’l-Kadir ve’l-İnaye, IV, 27; ed-Dürrü’l-Muhtar ve Reddü’l-Muhtar, III, 73)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin