12. Mutezilenin dördüncü sözde deliline cevap

Allah’ı görmek isimli eserimizin On İkinci Dersindeyiz. Bu dersimizde, Mutezilenin Dördüncü Sözde Deliline cevap vereceğiz.

Mutezile der ki: Görmek bazı şeyleri gerektirir. Bunlar: Görülenin bir mekanda olması, karşı karşıya olmak, görülenin cisim olması, gözün görülenin resmini çekmesi gibi hususlardır. Halbuki bunlar Allah hakkında düşünülemez. Allah mekandan münezzehtir ve cisim değildir. Dolayısıyla göz Allah’ı göremeyecektir.

İşte Mutezile böyle diyor. Mutezilenin bu sözüne karşı deriz ki: Görmenin şartı olarak saydığınız bütün bu maddeler, bu dünya için geçerlidir. Ahiret şartları ise dünya şartlarıyla aynı değildir. Dünya, imtihan meydanı olduğundan dârü’l-hikmettir. Yani burası hikmet yurdu olup, her şey bir sebeple yaratılmaktadır. Ahiret ise dârü’l-hikmet değil; dâru’l-kudrettir. Yani kudret yurdudur. Ahirette hiç bir şey sebeple yaratılmaz. Allah “Ol!..” der, olur.

Bu dünyada görmenin şartları olan; görülenin bir mekanda olması, karşı karşıya olmak, görülenin cisim olması gibi hususlar, sadece Allah’ın hikmeti sebebiyle koyduğu kanunlardır. Yoksa Allah, göze göstermek için bu sebeplere muhtaç değildir. Allah dilerse, göz olmadan da gösterir. Allah dilerse, karşı karşıya olmadan ta dünyanın öbür ucunu gösterir. Allah dilerse, cisim olmayanı da gösterir. Bunlar Allah’ın kudretine çok kolaydır. Zaten O’nun kudretine her şey kolaydır…

Ey Mutezile mensupları, sizin nasıl bir Allah inancınız var? Yoksa siz Allah’ı, kendi koyduğu kanunlara tabi olmak zorunda kalan bir varlık olarak mı tasavvur ediyorsunuz? Ne yani, Allah göze göstermek için, bu dünyada koyduğu kanunların dışına çıkamaz mı? Hatta gözsüz gösteremez mi? Sizler dünya yurduyla ahiret yurdunu birbiriyle karıştırıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki, bu dünyada geçerli olan kanunlar ahirette de geçerlidir. Yok, hiç geçerli değildir. Allah ahirette her şeyi, sebepsiz olarak, bir emriyle icad eder.

Hem bilin ki, Allah’a, “Kendisini gösteremez; insana, kendisini görecek bir göz ve fıtrat veremez.” demek, Allah’a acizlik isnat etmektir. Allah aczden münezzehtir. O’nun kudretine her şey kolaydır. Koca cenneti, bir çiçek kadar kolay yaratır. Bütün insanların öldükten sonra diriltilmesi, bir sineğin icadı kadar O’na kolaydır. Böyle bir zata, nasıl oluyor da acizlik isnat edip, O’nu kendi koyduğu kanunlara mahkum ediyorsunuz. Allah size hidayet versin…

Sevgili kardeşlerim, Mutezile’nin mezkur sözüne karşı, daha fazla konuşmaya gerek duymuyorum. Zaten mesele açıktır. Biraz aklı olan, Allah’ın bu dünyadaki kanunlara bağlı olmadığını ve ahiretin dünyaya benzemediği bilir.

Kardeşlerim, 12 derstir Allah’ın ahirette görüleceği bahsini anlatıyoruz. Allah’ı görmeyi önce Kur’an’ın ayetleriyle, sonra da hadis-i şeriflerle ispat ettik. Daha sonra da Allah’ı görmeyi kabul etmeyen Mutezilenin sözlerine cevap verdik. Bütün bu izahlarla da Allah’ın ahirette görüleceğini kati bir şekilde ispat ettik.

Bu fakirin son sözleri şudur:

Ey Rabbim! Bu eseri, günahlarıma ve bu işte emeği geçenlerin günahlarına bir kefaret yap. Bu eseri ahirette yüzümüzün akı eyle. Bizleri Kur’an ve iman hizmetinde daim eyle. Ayaklarımıza sebat, fikirlerimize istikamet ve gönüllerimize inşirah ver. Bizi bize bırakma. Amin…

(330 kez ziyaret edildi, Bugün 1 ziyaret)

İlgili Videolar

Playlists Have This Video

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir