a
Ana SayfaCenaze12. Şehide cenaze namazı kılınır mı?

12. Şehide cenaze namazı kılınır mı?

Hanefi mezhebine göre, Allah yolunda öldürülerek şehit olan kimse yıkanmaksızın, yalnız namazı kılınarak kanlı elbiseleri ile gömülür. O kan bir ibadet eseri olduğundan yıkanmaz ve giderilmez. Ancak kendisine dışarıdan bir pislik değmişse o temizlenir. Kefen olmaya münasip olmayan kürk, palto, ayakkabı ve kalpak gibi kaba şeyler üzerinden alınır ve silahları çıkarılır. Geri kalan elbiseleri sünnet miktarından fazla ise azaltılır ve öylece Allah’ın rahmetine teslim edilir.

Şu bilgiyi de ekleyelim:

Şehitler üç kısmıdır:

1. Hem dünya hem de ahiret bakımından şehit olanlar. Bunlar birer hükmî şehittir. Bu kısma dâhil olan şehitleri şöyle sayabiliriz:

– Kendisine haksız yere yapılan bir tecavüzle öldürülmüş kimse.

 – Yol kesicilerle veya gayrimüslimlerle yapılan çatışma sonunda öldürülen kimse.

– Savaş meydanında üzerinde öldürülme alameti olduğu hâlde ölü bulunan kimse.

– Malını, canını, ırzını veya diğer Müslümanları müdafaa ederken bıçak ve tabanca gibi parçalayıcı bir silahla haksız yere öldürülmüş kimse…

Bunlar hem dünya hem de ahiret bakımından şehittirler. Üzerlerine cenaze namazı kılınır ancak yıkanmazlar.

2. Sadece dünya şehidi olanlar. Bunlar kalplerinde münafıklık olduğu hâlde görünüşte Müslüman sanılan ve savaşta Müslümanların saffındayken düşman tarafından öldürülen kimselerdir. Bunlara da hükmî şehide yapılan muamele yapılır. Yıkanmazlar ve cenaze namazları kılınarak elbiseleri ile gömülürler. Bunlar dünya şehididir, ahirette hiçbir nasipleri yoktur.

3. Sadece ahiret şehidi olanlar. Bunlara diğer ölülere yapılan muamele yapılır. Yıkanır ve cenaze namazları kılınır. Bunların ahiret şehidi olması ahirette şehit muamelesi göreceklerinden dolayıdır. Bu kısma şunları sayabiliriz:

– Hata ile öldürülen ve varislerinin diyet aldığı kimse.

– Suda boğulan.

– Ateşte yanan.

– Enkaz altında kalan.

– Veba, taun, sıtma gibi hastalıklarından biriyle veya akrep sokması ile ölen.

– İlim yolunda ölen.

– Sevabını Allah’tan bekleyen müezzin.

– Sadık tüccar.

– Nifas halinde ölen kadın gibi.

Bunlar ahiret şehididir. Ancak bunların dinî vazifelerini eda etmeleri şartı vardır. Dinî vazifelerini yerine getirmeyenler nasıl ölürse ölsünler şehit olmazlar. Zira şehitlik büyük bir makamdır ve nimettir. Allah’a isyan ederek bir ömür geçirenlerin bu makama ulaşmaları mümkün değildir.

(Serahsî, el-Mebsut, II, 49 vd.; Vehbe Zuhaylî, III, 104 vd.)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin