a
Ana SayfaGusül12. Şehvetle yerinden ayrılan meni şehvetsiz olarak çıksa gusül gerekir mi?

12. Şehvetle yerinden ayrılan meni şehvetsiz olarak çıksa gusül gerekir mi?

Şehvetle yerinden ayrılan meni şehvetsiz olarak dışarı çıksa, bu durumda guslün gerekip gerekmediği hususunda ihtilaf edilmiştir.

İmam-ı Azam ve İmam Muhammed’e göre, şehvetle yerinden ayrılan meninin dışarıya şehvetle çıkması şart değildir. Şehvetsiz de çıksa gusül gerekir.

İmam Ebû Yusuf’a göre, eğer şehvetsiz çıkarsa gusül gerekmez.

Bu içtihad farkından şöyle bir mesele ortaya çıkar:

Kişi şehvetle yerinden ayrılan bir meninin dışarıya çıkmaması için organını tutsa ve çıkışını engellese, daha sonra şehveti gittikten sonra bu meni kendiliğinden dışarı çıksa, İmam-ı Azam ve İmam Muhammed’e göre, bu kişiye gusül vacip olur. Çünkü onlara göre, şehvetle yerinden ayrılan meninin dışarıya şehvetle çıkması şart değildir. Şehvetsiz de çıksa gusül vaciptir.

İmam Ebû Yusuf’a göre ise bu kişiye gusül vacip olmaz. Çünkü ona göre, guslün vacip olabilmesi için meninin şehvetle çıkması gerekmektedir.

Misafirlikte olanlar veya yıkanması zor olanlar İmam Ebû Yusuf’un fetvasıyla amel edebilir. Yıkanma imkânı varsa, diğer iki imamın görüşüyle amel etmek ve ihtiyatlı olup gusletmek daha güzeldir.

(Vehbe Zuhaylî, I, 269; Ömer Nasuhi Bilmen, Sf. 96, Madde 170)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin