a
Ana SayfaNamaz12. Üzerinde kuş pisliği olan elbise ile namaz kılınır mı?

12. Üzerinde kuş pisliği olan elbise ile namaz kılınır mı?

Kuşlar eti yenen ve eti yenmeyen olarak ikiye ayrılırlar. Eti yenen kuşların tersi temiz olup bulaştığı elbiseyi kirletmez. Dolayısıyla eti yenen bir kuşun tersinin bulaştığı bir elbise ile namaz kılmak caizdir.

Doğan, şahin, kartal gibi eti yenmeyen kuşların tersleri hakkında iki görüş vardır:

İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf’a göre, bu kuşların tersi temizdir. Çünkü bunlar havada pisler; elbise ve kapları bunlardan korumak zordur.

İmam Muhammed’e göre ise eti yenmeyen kuşların tersleri hafif pisliktir. Hafif pislikler bulaştığı organın veya elbisenin dörtte birinden az ise namaza engel olmazlar. Dolayısıyla İmam Muhammed’in görüşü esas alınsa dahi, eti yenmeyen bir kuşun tersi elbiseye bulaştığında, bu pislik elbisenin dörtte birinden azsa namaza mâni değildir.

Bununla birlikte, bedenin, elbisenin veya namaz kılınacak yerin pisliği az da olsa bu pisliğin temizlenmesi fazilettir. Hafif pisliğin az miktarı ile namaz kılmak sahih ise de böyle bir elbiseyle namaz kılmak mekruhtur. Eğer imkân varsa namazın hürmetine ilk önce bu pislik temizlenmeli ve namaz öyle kılınmalıdır.

(Fethu’l-Kadîr, I, 135 vd.; el-Lübâb, I, 55; Dürrü’l-Muhtar, I, 69; Vehbe Zuhaylî, I, 102)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin