a
Ana SayfaZekât13. Altın ve gümüşün nisabı ne kadardır?

13. Altın ve gümüşün nisabı ne kadardır?

Altının nisabı yirmi miskal, gümüşün nisabı ise iki yüz dirhemdir. Bu ölçüleri grama çevirdiğimizde, 85 gram altın ve 595 gram gümüş eder.

Buna göre, 85 gram altını veya 595 gram gümüşü ya da bunlara denk para ve ticaret malı olan kimse -üzerinden bir kamerî yıl geçmesi şartıyla- bunların zekâtını öder.

Zekâta tabi olan mallar -altın, gümüş, para ve ticari mallar- birbirine ilave edilir. İlave edildiklerinde 85 gram altın veya 595 gram gümüş kıymetine ulaşırlarsa zekâtı ödenir, daha az olursa zekât gerekmez.

Eğer para ve ticari malın toplamı altın cinsinden nisaba ulaşmayıp gümüş cinsinden nisaba ulaşsa ya da bunun tam tersi olsa, bu durumda, malın zekâtını vermek gerekir. Çünkü bu, fakirin faydasına daha yakın olandır. Demek, para ve ticari malların nisaba ulaşıp ulaşmadığı hesap edilirken, altın ve gümüşten ikisine de ulaşmış olmasına değil, herhangi birine ulaşmış olmasına bakılır.

(Vehbe Zuhaylî, III, 256, 283)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin