a
Ana SayfaHadis Savunması13. Biz sana Kur’an’ı indirdik ki insanlara açıklayasın! (Nahl 44)

13. Biz sana Kur’an’ı indirdik ki insanlara açıklayasın! (Nahl 44)

Hadis inkârcıları diyor ki: Biz hadislere değil, Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.

Biz de onlara diyoruz ki: Madem siz Kur’an’a uyduğunuzu iddia ediyorsunuz, o hâlde Nahl suresi 44. ayetin hükmüne de uymalısınız. Bu ayette Rabbimiz şöyle buyurmuş:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ  Biz sana Kur’an’ı indirdik ki  لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  kendilerine indirileni insanlara açıklayasın!

Manaya bir daha dikkat edelim: Biz sana Kur’an’ı indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın!

Şimdi, bu ayet-i kerime üzerinde biraz tahlil yapalım:

Ayet-i kerimenin başında şöyle buyrulmuş:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ  Biz sana Kur’an’ı indirdik.

Ayetin devamında, Kur’an’ın Peygamberimiz (a.s.m.)’a indirilmesindeki bir hikmet zikredilir. Bu hikmet aynı zamanda Peygamberimiz (a.s.m.)’ın bir vazifesidir. Bu vazife:

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  Kendilerine indirileni insanlara açıklamaktır!

Yani vazife Kur’an’ı izah etmek, ayetlerini açıklamak ve marzıyyat-ı İlahiyeyi (Allah’ın razı olduğu şeyleri) beyan etmektir.

Bakın, ayet-i kerime şöyle demiyor:

— Biz Kur’an’ı indirdik, insanlar nasıl isterse öyle anlasın.

Ayet-i kerime böyle demiyor, şöyle diyor:

— Habibim! Kur’an’ı sen açıklayacaksın. Ayetleri açıklama vazifesi senindir. İnsanlar da senin açıklamana göre ayetleri anlayacaklar. Yoksa ayetlere kafalarına göre mana vermeyecekler. Senin izahını esas yapacaklar.

İşte ayet böyle diyor.

Bu beyanlardan sonra, şimdi hadis inkârcılarına deriz ki:

Siz, “Biz Kur’an’a uyarız. Kur’an bize yeter.” diyorsunuz.

— Peki, Nahl suresinin 44. ayetini hiç okumuyor musunuz?

— Bu ayetin emriyle niçin amel etmiyorsunuz?

Ayet-i kerime Kur’an’ı açıklama vazifesini Peygamberimize vermiş ve bu vazifeyle Efendimiz (a.s.m)’ı vazifedar etmiş. Siz ise Kur’an’ın tefsiri mahiyetindeki hadisleri inkâr ediyorsunuz. Bu inkârınızla, Peygamberimiz (a.s.m)’ı Kur’an’ı açıklama vazifesinden azlediyorsunuz.

Kur’an, “Ey Peygamber, Kur’an’ı insanlara açıkla. Vazifen budur.” derken, siz: “Yok, açıklayamaz. Ben dilediğim gibi anlarım. Peygamberin açıklamalarını da kabul etmem.” diyorsunuz.

— Şimdi siz Kur’an’a mı uyuyorsunuz?

— Bu tavrınız Kur’an’a uymak mıdır?

Eğer biraz aklınız varsa, Kur’an’dan fersah fersah uzak olduğunuzu anlarsınız. Allah size hidayet etsin. İmamlarınızın şerrinden de ümmet-i Muhammed’i muhafaza etsin. Âmin.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin