a
Ana SayfaKur'an-ı Kerim13. Cemaatle hatim duası yapmak caiz midir?

13. Cemaatle hatim duası yapmak caiz midir?

Hanefi mezhebine göre, camide veya başka bir yerde topluca hatim duası yapmak mekruh ve bidattır. Hanefiler, “Bu hususta Peygamberimiz (a.s.m.)’dan bir şey varid olmamıştır.” derler. Yine “Kur’an-ı Kerim hatmedildiğinde yapılan dua kabul olunur.” (Dârimî, II, 470) hadisini de kişinin kendi başına veya ailesiyle birlikte yaptığı duaya hamlederler.

Demek, Hanefi mezhebine göre, Kur’an-ı Kerim’i hatmeden kişinin kendi başına veya ailesiyle birlikte dua etmesi müstehaptır ve hadiste kastedilen mana budur. Zira Enes b. Malik Hazretlerinin ailesiyle birlikte hatim duası yaptığı nakledilmiştir. (Dârimî, II, 469; İbni Kudâme, I, 803)

Cami gibi yerlerde topluca hatim duası yapmak ise -bu hususta Peygamberimizden bir şey varid olmadığı için- mekruh ve bidattır.

(el-Fetâvâ’l-Hindiyye, V, 318; el-Fetâvâ’l-Bezzâziye, VI, 380)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin