a
Ana SayfaMescidlere Ait Hükümler13. Mescitlerin süslenmesi caiz midir?

13. Mescitlerin süslenmesi caiz midir?

Hanefi mezhebine göre, helal olan mal ile mescitlerin süslenmesi caizdir. Mihrabın süslenmesi ise bundan müstesnadır. Mihrabı süslemek mekruhtur çünkü namaz kılanın dikkatini celbedip onu oyalar.

Mescitlerin süslenmesinin caiz olması kişinin kendi malından süslemesi şartına bağlıdır. Mescidin mütevellisi (mescidin bakımına memur olan kimseler) bu gibi nakış ve süsleri vakfın malından yapamazlar. Eğer vakfın malından yaparlarsa bedelini öderler. Çünkü bunlar mescidin yapısına ve devamına ait şeyler değildir.

Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise mescitleri süslemek bidat olup caiz değildir. Maliki ve Hanbeli âlimleri şu hadis-i şerifleri görüşlerine delil yapmışlardır:

— İnsanlar mescitlerle karşılıklı övününceye kadar kıyamet kopmayacaktır. (Neylü’l-Evtar, II, 151)

— Ben mescitleri süslü püslü yükseltmekle emrolunmadım. (Sahih-i Buhâri, I, 115)

İbni Abbas Hazretleri de bu konuda şöyle der:

—Yemin olsun ki siz mescitlerinizi Yahudi ve Hristiyanların (mabetlerini) süsledikleri gibi süsleyeceksiniz. (Ebû Dâvud, Salât 12)

Netice: Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre, mescitleri süslemek caiz değildir. Hanefi mezhebine göre ise kişinin kendi malından süslemesi şartıyla caizdir. Mihrabı süslemek bundan müstesnadır.

İşin fıkhi yönünü bu şekilde beyan ettikten sonra, bir kaç kelam daha etmek isteriz:

Bilinmelidir ki mescitlerin asıl süsü cemaatinin ihlası ve takvasıdır. Mescitler bununla mamur olurlar. Maalesef şimdiki mescitler bina cihetinden mamur, hidayet cihetinden ise haraptır. Asıl çabanın cemaatin yetiştirilmesine gösterilmesi gerekirken sadece caminin süsüyle ilgilenmek; şu duvarı şöyle nakışlayalım, tavanı şöyle boyayalım, dört minare yapalım gibi şeylerle meşgul olmak kişinin İslam’ın ruhundan ne kadar uzak olduğunun bir işaretidir.

Eğer Allahu Teâlâ mescitlerin süsüne bir kıymet verseydi Kâbe’yi en kıymetli cevherlerden inşa ederdi. Ama böyle yapmamış, dört duvardan ibaret bir yapı olarak inşa ettirmiş. Zira Allah katında kıymetli olan mescidin süsü değil, içindeki cemaatin takva ve ihlasıdır.

Cemaatin takvası ve ihlası yoksa, mescitler altından da yapılmış olsa ne kıymeti var? Ya da içindeki cemaatin takvası ve ihlası varsa, mescit dört duvardan ibaret olsa ne zararı var?

(Vehbe Zuhaylî, I, 302; Ömer Nasuhi, Sf. 252, Madde 497)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin