a
Ana SayfaOruç13. Oruç tutamayan kişiler fidyeyi nasıl hesaplar?

13. Oruç tutamayan kişiler fidyeyi nasıl hesaplar?

Oruç tutamayan kişinin fidye vermesi vaciptir. Hanefi mezhebine göre, fidye buğday cinsinden yarım ölçektir yani yarım ölçek buğdayın kıymetidir.

Fidyenin şartı kişinin âcizliğinin ölüme kadar devam etmesidir. Fakihlerin ittifakıyla, hiç bir şekilde oruç tutmaya gücü yetmeyenlerden oruç ibadeti düşer ve bu kişilere fidye vermek vacip olur. Bu kişiler de şunlardır:

1. Çok yaşlı erkek ve kadınlar. Bu kimselere oruç tutmak zor gelirse oruç tutmazlar ve her gün için bir fidye verirler. Eğer fidye vermekten âciz olurlarsa fidye de vermezler. Bu durumda onlara hiç bir şey lazım gelmez

2. İyileşmesi umulmayan hastalar. Bu hastalara da oruç tutmak farz değildir. Bunlar da tutamadıkları her gün için bir fidye verirler.

(Merakı’l-Felah, 116; Fethu’l-Kadir, II, 81-82; Vehbe Zuhaylî, III, 213-1213)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin