a
Ana Sayfaİtikâf14. Birkaç gün itikâf adansa geceler buna dâhil olur mu?

14. Birkaç gün itikâf adansa geceler buna dâhil olur mu?

Birkaç gün itikâf adayan kimse sadece gündüzleri itikâfta bulunmaya niyet etmişse geceleri buna dâhil olmaz. Bu durumda, her gün fecrin doğuşundan önce mescide girilir ve güneşin batışından sonra çıkılır. Eğer peş peşe itikâfa niyet etmemişse dilediği günlerde itikâf yapılabilir.

Eğer itikâfa niyet ederken gündüzleri belirtmemişse, bu durumda, geceler de buna dâhil olur. Çünkü geceler gündüzlere tabidir. Ayrıca bu itikâfın peş peşe yapılması gerekir. Çünkü itikâfta asıl olan peş peşe olmasıdır.

Eğer bir ay itikâf adar ve bununla sadece gecelere veya gündüzlere niyet ederse, bu niyet sahih olmaz. Çünkü ay belli miktardaki gece ve gündüzlerden ibarettir. Bu yüzden geceli ve gündüzlü bir ay itikâf yapması gerekir.

Buna göre, bir kimse mesela “Üç gün sadece gündüzleri ve peş peşe olmaksızın itikâf nezrim olsun.” dese, geceleri dâhil olmaksızın üç gün itikâf yapar. Bu üç günün peş peşe olması da şart değildir. Her gün için fecirden önce -imsak vaktinden önce- camiye girer ve güneş batınca çıkar.

Eğer gündüzleri ve peş peşe olmamayı belirtmeden, “Üç gün itikâf nezrim olsun.” gibi bir söz söylese, buna geceleri de dâhil olur ve bu üç günün peş peşe olması gerekir. Bu durumda, birinci gün güneş batmadan önce camiye girer ve son gün güneş battıktan sonra camiden çıkar.

(Vehbe Zuhaylî, III, 225; Ömer Nasuhi Bilmen, 334, Madde 266-267)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin