a
Ana SayfaAbdest14. Güneş enerjisiyle ısıtılan sularla abdest almak caiz midir?

14. Güneş enerjisiyle ısıtılan sularla abdest almak caiz midir?

Demir, tunç ve bakır gibi madenî kaplarda güneş enerjisiyle ısıtılan su ile abdest almak ve gusletmek mekruhtur. Bu hüküm sıcak memleketler için geçerlidir.

Bu hükmün sebebi şudur: Sıcak bir memlekette madenî bir kapta su ısıtılırsa, güneşin etkisiyle o kaptan küçükçe parçalar kopar ve suya karışır. Bu su kullanıldığı zaman bu parçalar vücuttaki gözenekleri kapatır ve vücut hava alamaz bir hâle gelir. Hava alamadığında da  vücudun her tarafında dolaşan kan kirlenip bozulur ve “Baras” denilen bir hastalık meydana gelir. Bu sebeple, Peygamberimiz (a.s.m.) Hz. Aişe’yi böyle bir su ile abdest almaktan men etmiştir.

Madenî kabın ağzının kapalı veya açık olması arasında da bir fark yoktur. Her iki durumda da mekruhtur.

Madenî kaplarda güneş enerjisiyle ısıtılan suyu kullanmanın mekruh oluşu sadece abdest ve gusül için geçerlidir. Yoksa bu sular çamaşır yıkamak ve temizlik yapmak gibi başka maksatlar için kullanılabilir.

Eğer su altın, gümüş, ağaç, cam veya topraktan yapılmış çanak gibi kaplarda bulunur ya da göl ve havuzda olur veyahut sıcak olmayan bir memlekette güneş enerjisiyle ısıtılırsa, bu suları abdest ve gusülde kullanmakta bir sakınca yoktur.

Zira güneşle ısıtılan su ile abdest almanın mekruh oluşu, suyun sıcaklığı sebebi ile değil, madenî kaptan kopan parçaların suya karışması ve kullanıldığında gözenekleri kapatarak kişinin hasta olmasına sebebiyet vermesi cihetiyledir. Bu zarar ortadan kalktığında bu suları kullanmak caiz olur.

Bu konu hakkında İmam Zebîdî Hazretleri şöyle der:

Güneşte ısıtılan suyun abdest ve gusülde kullanılmasının mekruh olabilmesi için iki şart vardır:

1. Bu suyun madenî bir kapta olması.

2. Soğuk ve mutedil bir beldede değil, aşırı sıcak memleketlerde olması. Bu da sadece Hicaz bölgesidir.

(Zeylaî, Tebyînü’l-Hakâik I, 87; İbnü’l Hümam, Fethu’l-Kadîr I, 56)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin