a
Ana SayfaLâsiyyemalar14. Güzel bir eser-i sanat olmakla beraber, mutlak bir ucuzlukta görünüyor.

14. Güzel bir eser-i sanat olmakla beraber, mutlak bir ucuzlukta görünüyor.

Üstadımız bahar mevsiminde gözüken hakîmâne icadı maddeliyordu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz:

5. Güzel bir eser-i sanat olmakla beraber, mutlak bir ucuzlukta görünüyor. (Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar)

İnsanın yaptığı eserlerde sanat ciheti yükseldikçe eserin fiyatı yükselir. Ucuz olan şeylerin de sanatı olmaz. Çünkü bir eseri sanatla yapmak yüksek bir kabiliyet, uzun bir zaman ve çok emek ister. Fiyat da buna göre olur.

Allah’ın eserleri ise hem sanatlıdır hem de ucuzdur. Çünkü kudret-i İlahiye nihayetsizdir.

– Allah için baharı yaratmak bir çiçeği yaratmak kadar kolaydır.

– Öldükten sonra bütün insanları haşretmek bir sineğin ihyası kadar kolaydır.

– Cenneti icat etmek bahçemizi icat etmek gibi zahmetsizdir.

– Galaksileri sevk ve idare etmek bir zerrenin idaresi gibi basittir.

Haddizatında Allah hakkında kolay-zor, büyük-küçük gibi kavramlar yoktur. Her şey kudretine müsavidir.

İşte bu sebeple, her bir varlık antika bir sanat olmakla birlikte son derece ucuzdur. Ucuzluk bolluktan geliyor. Bolluk da kudretin sonsuzluğundan geliyor.

Bu delilde önce eşyaya bakalım ve üzerindeki sanatı görelim. Sonra da bu sanata rağmen ne kadar ucuz olduğunu düşünelim:

Mesela insanın gözüne, kulağına, diline, ve diğer azalarına bakalım… Her bir aza nihayetsiz bir sanatla yaratılmış. Sadece sanat eseri de değil, bir de işlevi ve vazifesi var. Buna rağmen ne kadar ucuz. Her doğan bebeğe bu azalar ücretsiz takılıyor. Hiçbir şey ödemeden bu azalara sahip olmuşuz.

Yine mesela meyvelere bakalım… Üzüme, elmaya, portakala, kavuna ve diğer meyvelere bakalım. Ülfet sebebiyle bunların üzerindeki sanatı göremiyoruz. Hâlbuki hepsi bir mucize-i sanat! Allah bu sanat eserlerini ağaçların dallarında teşhir ediyor. Ve Rabbimiz hepsini bize çok ucuz bir bedelle satıyor.

Biraz da hayvanata bakalım. Kuşa, balığa, böceğe, kıymetsiz addettiğimiz sineğe ve diğer hayvanata bakalım… Her biri ne kadar sanatlı yaratılmış ve bir mucize-i sanat olmuş. Bunların sadece resmini çizenlere ödül veriliyor. Sâni-i hakiki olan Allah’tan ise gaflet ediliyor. Bunlar böyle bir antika-i sanat olmakla birlikte ne kadar ucuz! Mesela bir yaz mevsiminde sineklerden milyonlar, milyarlar yaratılıyor. Kuşlardan, balıklardan, böceklerden, hadsiz fertler icad ediliyor.

Bu dersten ödevimiz şu olsun: İnternetin nimet cihetini kullanalım. “Hayvanlar” yazıp aratalım. File, aslana, kaplana, zürafaya ve diğer hayvanata bakalım ve Allah’ın sanatını temaşa edelim. Sonra “ilginç hayvanlar” yazıp aratalım. Hiç görmediğimiz hayvanların resimleri üzerinde Allah’ın Sâni ismini tefekkür edelim. Her varlığın nasıl bir antika-i sanat olduğunu hakka’l-yakîn görelim. Daha sonra bu sanatlı mahlukatın ne kadar ucuz olduklarını tefekkür edelim. Ucuz olmalarına rağmen sanatlarından hiçbir şey kaybetmediklerini düşünelim. Tabii bu tefekkürü yaparken, bu manaya uygun isimlerle Allah’ı zikir ve tesbih edelim.

Bu tefekkürü yaptığınızda bir sonraki derse geçebilirsiniz. Ama tefekkür etmeden, manayı kalbe işletmeden geçmek yok. Bu cümleyi belki Risalede on yerde göreceksiniz. Burada manayı iyice pekiştirmeli ve meleke hâline getirmelisiniz ki diğer yerlerde daha kolay ilerleyebilesiniz.

Bu dersimizde şu cümlenin mütalaasını yaptık:

5. Güzel bir eser-i sanat olmakla beraber, mutlak bir ucuzlukta görünüyor. (Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin