a
Ana SayfaHadis Savunması14. Mescid-i Aksa’yı kıble edinme emri Kur’an’da var mı?

14. Mescid-i Aksa’yı kıble edinme emri Kur’an’da var mı?

Bu dersimizde hadis inkârcılarına bir soru soracağız. Sorumuza geçmeden önce bir mukaddime yapalım:

Peygamberimiz (a.s.m.) Medine’ye hicret ettikten sonra 17-18 ay Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kılmıştı. Ancak kıblenin Kâbe’ye döndürülmesini çok arzu ediyordu. Çünkü Kâbe Peygamberimizin atası Hz. İbrahim’in kıblesiydi. Ayrıca Kâbe Arapların iftihar vesilesiydi. Kâbe’ye dönmek Arapları imana davet hususunda daha teşvik ediciydi. Hem Kâbe’ye dönmekte Yahudilere muhalefet vardı. İşte bu gibi sebeplerden dolayı Peygamberimiz (a.s.m.) Kâbe’ye dönmeyi çok arzu ediyordu.

Bu hususta Hz. Bera (r.a.) şöyle der:

— Biz Resullullah (a.s.m.) ile birlikte 18 ay kadar Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kıldık. Namaz bitince çoğu kez Resullullah (a.s.m.) semaya bakar ve Cebrail’in getireceği vahyi beklerdi. (İbni Mâce, İkâme, 56)

İşte Peygamberimiz (a.s.m.)’ın bu hâli üzerine Bakara suresindeki şu ayet indi:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء  Şüphesiz biz senin yüzünün semaya çevrilmesini görüyoruz.  فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا  Elbette seni razı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz.  فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  Artık (namazda) yüzünü Mescid-i Haram’a doğru çevir. (Bakara 144)

Bu ayet-i kerimiyle, Peygamberimiz (a.s.m.) Kâbe’yi kıble yaptı. Şimdi, bu hadisenin meselemize bakan cihetine tahlil edelim:

Peygamberimiz (a.s.m.) namazda Kâbe’ye yönelmek istiyor. O kadar istiyor ki her namazından sonra yüzünü semaya çevirip vahyin gelmesini bekliyor. Ve bu hâl 18 ay devam ediyor.

Bundan şu çıkmaz mı: Efendimiz (a.s.m.) Mescid-i Aksa’yı kendi tercihiyle kıble yapmadı. Eğer kendi tercihiyle kıble yapsaydı, yüzünü semaya çevirip vahyin gelmesini 18 ay beklemez, kendi tercihiyle Kâbe’ye dönerdi. Ama Kâbe’ye dönemiyor, Kâbe’yi kıble yapamıyor, vahiy bekliyor. Demek, Peygamberimizin Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kılmasını Allah emretti. Peygamberimiz de bu emir üzerine Mescid-i Aksa’yı kıble edindi.

Bu tahlilden sonra, şimdi hadis inkârcılarına bir sorumuz  var. Sorumuz şu:

— Kur’an’da Mescid-i Aksa’nın kıble edinilmesiyle ilgili bir ayet var mı? Bu emir Kur’an’ın neresinde geçiyor?

Kur’an’da böyle bir ayet yok! Bundan da anlaşılır ki: Demek, vahiy sadece Kur’an değildir! Efendimiz (a.s.m.)’a Kur’an’dan başka bir vahiy daha geliyordu. Bu vahye “vahy-i gayr-ı metluv” denir.

Vahy-i gayr-ı metluv: Okunmayan vahiy demektir. Bundan maksat, Peygamberimiz (a.s.m.)’ın Kur’an dışı aldığı vahiydir. Peygamberimize Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kılmasının emredilmesi ve bu emrin Kur’an’da olmaması vahy-i gayr-ı metluvun varlığına delildir.

Şimdi, ey hadis inkârcıları! Siz diyorsunuz ki: Biz Kur’an’a tabiyiz. Kur’an’dan başka bir şeyle amel etmeyiz.

— Peki, vahy-i gayr-ı metluvu ne yapacaksınız?

Yaptığımız tahlille anladınız ki her şey Kur’an’da geçmiyor; Kur’an dışında Peygamberimize yapılan bir vahiy var. Siz hadisleri inkâr ettiğinizde bu vahyi de inkâr etmiş oluyorsunuz. Bu inkârınızla da dinden çıkıyorsunuz. Hadi gelin, aklınızı başınıza alın ve bu hâlinizden tövbe edin.

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin