a
Ana SayfaEzan ve Kâmet14. Terci nedir ve şart mıdır?

14. Terci nedir ve şart mıdır?

Terci: Ezandaki şehadet kelimelerini açıktan okumadan önce iki kere gizli olarak söylemektir.

Hanefi ve Hanbeli mezhebine göre, ezanda terci yoktur. Şafiî ve Maliki mezhebine göre ise terci vardır.

Hanefi ile Hanbeliler şöyle der:

— Ezan on beş kelimeden ibarettir. Ezanda terci yoktur. Nitekim Abdullah b. Zeyd hadisinde de böyle gelmiştir.

Şafiî ve Maliki mezhebine göre ise ezanın kelimeleri terci ile beraber on dokuzdur. Bu mezhep imamları görüşlerine Ebu Mahzûre hadisini delil getirip şöyle derler:

— Bu hadiste terci vardır. Yani şehadet kelimeleri iki kere ayrı olarak zikredilmektedir.

(Ebu Mahzûre hadisi için bak: Nasbu’r-Râye, I, 263; Neylü’I-Evtar, II, 43)

(el-Bedâyi, I, 147; Fethu’l-Kadîr, I, 167; ed-Dürrü’l-Muhtar, I, 35; eş-Şerhü’s Sağir, 1, 248; el-Kavânînü’l-Fıkhiyye, 47; Mugni’l-Muhtaç, I, 135)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin