a
Ana SayfaAbdest15. Abdest esnasında uzuvlardan damlayarak elbiseye bulaşan su temiz midir?

15. Abdest esnasında uzuvlardan damlayarak elbiseye bulaşan su temiz midir?

Abdest ve gusülde kullanılmış sulara “mâ-i müsta’mel” denir. Yine yemeklerden önce veya sonra, Peygamberimiz (a.s.m.)’ın sünnetine uymak maksadıyla el yıkamakta kullanılan sular da bu sulardandır.

Bu sular İmam Muhammed’e göre temizdir. Fakat İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf’a göre bu sular temiz olmayıp pis sayılırlar. İmam Malik ve İmam Şafiî de bu suların temiz olduğu görüşündedir.

Netice olarak takip edilmesi gereken yol şudur:

Abdest alırken ya da elimizi yıkarken dikkat etmeli ve bu suların elbisemize bulaşmasına mâni olmaya çalışmalıyız. Zira bu sular İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf’a göre pistir ve bu suların bulaştığı elbise ile namaz kılınmaz. Bununla birlikte, eğer elbisemize bulaşmışsa namazı terk etmeyerek İmam Muhammed’in fetvasıyla amel etmeli ve namazımızı kılmalıyız.

Demek, bu meselede İmam-ı Azam ve İmam Ebû Yusuf’u taklit etmek takvadır. İmam Muhammed’i taklit etmek ise fetvadır.

(Mevsılî, el-İhtiyar, I, 70-71; Ömer Nasuhi Bilmen, Mutlak Suların Nevileri ve Hükümleri, Sf. 55)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin