a
Ana SayfaHayız ve Nisaf23. Âdetli veya lohusa olan kadının cinsel ilişki kurması caiz midir?

23. Âdetli veya lohusa olan kadının cinsel ilişki kurması caiz midir?

Âdetli olan bir kadınla cima yapmak (cinsel ilişkiye girmek) ittifakla haramdır. Bunu helal kabul eden dinden çıkar ve kâfir olur. Çünkü bu konuda Kur’an’ın açık ayeti vardır. Bakara suresinde şöyle buyrulmuştur:

— (Ey Muhammed!) Sana hayızdan soruyorlar. De ki: O bir ezadır. O hâlde hayızlı iken kadınlardan uzak durun ve temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın.” (Bakara 222)

Âdetli veya lohusa olan kadına yaklaşma hususundaki hükümleri şöylece maddeleyebiliriz:

1. Âdetli veya lohusa olan kadınla cinsel ilişki kurmak mutlak olarak haramdır.

2. Belin üstü ve diz kapağının altında kalan kısımlarına dokunmak ittifakla caizdir.

3. Arada bir örtü olması şartıyla, belin altı ile diz kapağının üstünde kalan kısma dokunmak ittifakla caizdir. Erkek örtünün üzerinden eşinin bu kısımlarını sevebilir.

4. Arada bir örtü yokken, belin altı ile diz kapağının üstünde kalan kısma dokunmak hususunda üç farklı görüş vardır.

A. İmam-ı Azam, İmam Ebû Yusuf, İmam Şafiî ve İmam Malik’e göre, belin altı ile diz kapağının üstünde kalan kısma dokunmak haramdır.

B. İmam Muhammed ve Ahmed İbni Hanbel’e göre, -ön ve arkası hariç- bu kısma dokunmak caizdir.

C. Kişiye göre hüküm verilir. Şöyle ki: Eğer belin altı ile diz kapağının üstünde kalan kısma dokunan kişi, ileri derecedeki takvası veya şehvetinin azlığı dolayısıyla ferce yaklaşmaktan kendini koruyabiliyorsa, dokunmak bu kişiye caizdir. Eğer koruyamıyorsa bu kişiye caiz değildir.

— Peki, bu üç görüşten hangisi ile amel edilmesi daha evladır?

Birinci görüşle amel edilmesi daha evladır. Çünkü âlimlerin ekserisi böyle demiştir. Hem bu takvaya ve günaha düşmemeye daha uygundur.

Bununla birlikte, kişi eğer yolculuktan dönmüş ve eşini çok özlemiş olursa veya şehveti aşırı derecede bulunmuyorsa ya da şehveti aşırı olmakla birlikte, iradesine tam hâkim olabiliyorsa, -eşinin önüne ve arkasına dokunmaması şartıyla- ikinci görüşle de amel edebilir. Ancak cimaya yeltenmeyecek kadar iradesine hâkim olmalıdır. Böyle bir iradesi yoksa birinci görüşle amel etmelidir.

(Neylü’l Evtar, I, 276; el-Lübab vd.; I, 48; eş-Şerhu’s Kebir, I, 173; Muğni’l Muhtac, I, 110; el-Muğni, I, 306; Vehbe Zuhaylî, IV, 359)

Yazar: Sinan Yılmaz

Paylaş:
Bu Makaleyi Değerlendirin